Պաքըրգիւղի Գերեզմանատուն

(Tayyareci Hayrettin Sok. No: 2, 34144 Bakırköy)
Հեռ.՝ (0212) 583-6308

Գերեզմանատունը գոյութիւն ունի մօտաւորապէս 1840 թուականներէն ի վեր։

Գերեզմանատան մէջ կը հանգչին կարեւոր դէմքերէն
Արտաքին Գործոց պաշտօնատար եւ Հիւպատոս Սարգիս Էֆ. Պալեան         (1882-1836)
Կրթական բազմավաստակ գործիչ Պօղոս Պէզազեան             (1876-1951)