Ռումէլիհիսարի Գերեզմանատուն

(Birinci Sok., Ayazma Yolu No: 3, 34470 Rumelihisar Üstü)
Հեռ.՝ (0212) 257-7201

Գերեզմանատունը կը գտնուի գիւղին բարձունքին վրայ։ Կ՚ենթադրուի գոյութիւն ունեցած ըլլայ 18րդ դարէն սկսեալ։ Տարածութիւնն է 4757 քռ. մեթր։