Սահակեան Դպրաց Դաս Երգչախումբ / Սամաթիա, Ս. Գէորգ Եկեղեցի

Նախագահ՝ Զօհրապ Քհնյ. Ճիվանեան
Դպրապետ՝ Խաչիկ Սրկ. Սարըլըեան

Սամաթիոյ Ս. Գէորգ Եկեղեցւոյ Դպրաց Դաս Երգչախումբն է։ Դպրաց Դասը հիմնուած է 1703-ին եւ այդ առումով Ստանպուլի ամենահին դպրաց դասն է։ Երչախումբը կազմուած է 1938-ին։ Խումբը իր անունը առած է թաղի Սահակեան-Նունեան վարժարանէն։ Առաջին վարիչը եղած է Խաչիկ Սուճեան։ Երգչախումբը պատարագը կ՚երգէ Կոմիտասեան բազմաձայն եղանակով։

1944ին, եկեղեցւոյ նախկին երաժշտապետ՝ Գրիգոր Չուլհաեանի դաշնաւորած Չուլհաեան (Նիհավէնդ, Ֆա Մինէօր) բազմաձայն Ս. Պատարագի երգեցողութիւնները կը կատարուին երգչախումբի երկսեռ անդամներու կողմէ։ Յետագային, երգչախումբը կը շարունակէ մերթ ընդ մերթ երգել Չուլհաեան Ս. Պատարագը։

Դպրաց դաս երգչախումբը եկեղեցական երգեցողութեանց առընթեր զանազան առիթներով հանրութեան ներկայացած է հոգեւոր ու աշխարհիկ երգերով։ Մասնակցած է շատ մը հանդիսութեանց, համերգներու, փառատօններու։ Դպրաց Դասու 300-ամեակի առթիւ կազմակերպուած են այլ գործունէութիւններ։ Այժմ, Սեւան Ակօշեանի մականին ներքեւ կ՚երգէ Կոմիտասեան բազմաձայն երգեցողութեամբ։