Սահակեան Նունեան Վարժարան, Սամաթիա

(Marmara Cad. No. 55, 34098 K.M. Paşa)
Հիմնադիր՝ Արէտ Գարապուլութ Տնօրէնք՝ Տիանա Եըլանճըօղլու
Պէլինտա Մըհչըօղլու
Հեռ.՝ (0212) 585-5315, (0212) 585-0195 Ֆաքս՝ (0212) 585-3741
Ել-նամակ՝ lise@sahakyan-nunyan.k12.tr
ilkogretim@sahakyan-nunyan.k12.tr
Կայքէջ՝ http://www.sahakyan-nunyan.k12.tr

Սուլթան Ապտիւլ Մէճիտի յատուկ հրովարտակով 1831ին Նունեան մանկամսուրն ու Սահակեան վարժարանը շինուեցան։ 1876ին բարերար Կիւմիւշեան եւ Գալուստեան ընտանիքներու օժանդակութեամբ, փայտաշէն այս շէնքերը քարուկիրի վերածուեցաւ։ 1943ի հրդեհը Նունեան մանկամսուրը հրոյ ճարակ դարձուց։ 1962ին եւ 1973ին Գալուստ Կիւլպէնկեան Հիմնարկի եւ բարեսէր ազգայիններու օժանդակութեամբ վարժարանը վերանորոգուելով ամբողջովին քարուկիրի վերածուեցաւ։ 1960-ին միջնակարգ, 1966ին լիսէի բաժինները բացուեցան։

Վարժարանը ներկայիս մանկապարտէզի, նախակրթութեան, միջնակարգի եւ քառամեայ լիսէի բաժիններով ուսում կը ջամբէ երկսեռ աշակերտներու։