Սահակ-Մեսրոպ Դպրաց Դաս Երգչախումբ / Եշիլգիւղ, Ս. Ստեփանոս Եկեղեցի

Նախագահ՝ Կորիւն Քհնյ. Ֆէնէրճեան
Դպրապետ՝ Պերճ Սրկ. Երամեան

Եշիլգիւղի Ս. Ստեփանոս Եկեղեցւոյ Դպրաց Դաս Երգչախումբն է։ Եշիլգիւղի մէջ, 1924ին, Եղիա Կիմիւշեանի նախաձեռնութեամբ Սահակ-Մեսրոպ անունով երգչախումբ մը կազմուեցաւ։ Խումբին վարիչն էր Փրօֆ. Էտկար Մանաս եւ Խումբը Եկմալեան բազմաձայն պատարագը երգեց։ 1928ին նոյն անունով վերակազմուեցաւ, բայց այս մէկն ալ երկար կեանք չունեցաւ։ Վերջապէս երչախումբը վերակազմուեցաւ 1936ին։ Վարիչը եղած է Խաչիկ Սուճիեան։ Կ՚երգէ Կոմիտասեան քառաձայն պատարագը։

Այժմ, Սեւան Ուր. Դպ. Արապեանի մականին ներքեւ կ՚երգէ Կոմիտասեան բազմաձայն երգեցողութեամբ։