Ս. Երից Մանկանց Եկեղեցի, Պոյաճըգիւղ

Հասցէ
(Aktar Apti Sok. No: 2/1, 34467 Boyacıköy)
Հեռ.՝ (0212) 277-5560

Կառուցուած է 1840-ին՝ փայտաշէն, Միսաք Ամիրա Միսաքեանի բարերարութեամբ։ Եկեղեցին որ այժմ կը գործէ, ի հիմանէ քարուկիր վերակառուցուած է 1885ին։ Իսկ վերջին անգամ հիմնական նորոգութիւն տեսած ու գեղատեսիլ վիճակ ստացած է 2004ին։ Օծումը կատարուած ու պաշտամունքի վերաբացուած է ձեռամբ Ամեն. Տ. Մեսրոպ Ս. Պատրիարքի։

Եկեղեցւոյ շրջաբակին մէջ կը գտնուի եկեղեցւոյ բարերար եւ հիմնադիր Միսաք Ամիրա Միսաքեանի մարմարեայ դամբարանը։

Քարտէս