Ս. Հռիփսիմեանց Երաժշտասիրաց Դպրաց Դաս / Պիւյիւքտէրէ, Ս. Հռիփսիմեանց Եկեղեցի

Նախագահ՝
Դպրապետ՝ Վահրամ Ծերունեան

Պիւյիւքտէրէի Ս. Հռիփսիմեանց Եկեղեցւոյ համանուն Դպրաց Դասն է։ Կազմուած է 1946ին։ Խումբը միաձայն Մայր Եղանակաւ կ՚երգէ։ Իր Երաժշտասիրաց անունը առած է նախկին Երաժշտասիրաց Միութենէն։ Արական այս խումբի առաջին ղեկավարը եղած է Նիկողոս Թաթարեան։