Ս. Յովհաննէս Դպրաց Դաս / Նառլըգաբու, Ս. Յովհաննէս Եկեղեցի

Նախագահ՝ Անդրէաս Աւ. Քհնյ. Յակոբեան
Դպրապետ՝

Նառլըգաբուի Ս. Յովհաննէս Եկեղեցւոյ Դպրաց Դասն է։ Ս. Պատարագը կ՚երգէ Միաձայն Մայր եղանակաւ եւ Կոմիտասեան եղանակաւ։ Դպրաց Դասը ատեն մը լծուած է բազմաձայն երկսեռ երգչախումբ մը կազմելու, սակայն չէ իրականացած։ Դպրաց Դասը 1972ին վերակազմուած է։