Ս. Յովհաննէս Դպրաց Դաս / Նառլըգաբու, Ս. Յովհաննէս Եկեղեցի

Նախագահ՝ Տ. Պետրոս Քհնյ. Պուլտուքեան
Դպրապետ՝ Յարութիւն Սրկ. Սարգիսեան

Նառլըգաբուի Ս. Յովհաննէս Եկեղեցւոյ Դպրաց Դասն է։ Ս. Պատարագը կ՚երգէ Միաձայն Մայր եղանակաւ եւ Կոմիտասեան եղանակաւ։ Դպրաց Դասը ատեն մը լծուած է բազմաձայն երկսեռ երգչախումբ մը կազմելու, սակայն չէ իրականացած։ Դպրաց Դասը 1972ին վերակազմուած է։