Վառվառեան Դպրաց Դաս Երգչախումբ / Գումգաբու Դուրս, Ս. Յարութիւն Եկեղեցի

Նախագահ՝ Մաղաքիա Աղբ. Պէսքիսիզեան
Դպրապետ՝ Կարպիս Մոսկոֆեան

Գուբգաբու Դրսի Ս. Յուրութիւն Եկեղեցւոյ Դպրաց Դաս Երգչախումբն է։ Երչախումբը կազմուած է 1932ին։ Սկզբնական շրջաններուն խումբը կազմուած է արական անդամներէ, որոնք երգած են Կոմիտասեան Ս. Պատարագը։ Առաջին վարիչը եղած է Տիգրան Խաչատուրեան։ Խումբը իր անունը առած է թաղի Վարվառեան Վարժարանէն։