«Տիրացուներու» Հիմնարկ, Գումգաբու

Հասցէ
Sevgi (Şarapnel) Sok. No: 3, 34130 Kumkapı.
Հեռ. ՝ (0212) 516-2517
Ֆաքս՝ (0212) 517-2614
Ել-նամակ՝ info@vorodman.com
Կայքէջ՝ http://www.vorodman.com/

Տիրացուներու Հիմնարկը Աթոռանիստ Մայր Եկեղեցւոյ Դպրաց Դասուն պաշտօնական հիմնարկն է, որ կը գործէ Գողթան Դպրաց Դաս Երգչախումբի Տնօրէն Խորհուրդին առընթեր։ Ունի իր վարչութիւնը, որ կ՚ընտրուի ժողովրդային քուէարկութեամբ եւ կը վաւերացուի Ստանպուլի Կուսակալութենէն։ Կը մատակարարէ հիմնարկի կալուածները, որոնց եկամուտները կը յատկացնէ Գողթան Դպրաց Դաս Երգչախումբի պէտքերուն դիմագրաւման։ Հիմնարկի վարչութիւնը համարատու է Վաքըֆներու Ընդհանուր Տնօրէնութեան եւ կը վերանորոգուի չորս տարին անգամ մը կատարուած ընտրութիւններով։

Քարտէս