Քահանայք

 • Տ. Գրիգոր Աւ. Քհնյ. Տամատեան
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ, 1956. ձեռնադրեալ՝ 1987։
  Երէց՝ Գատըգիւղի եւ Գարթալի Ս. Եկեղեցեաց։
  Փոխ-նախագահ՝ Ս. Թագաւոր Դպրաց Դաս Երգչախումբի։
  ել-նամակ՝ krikorder@gmail.com
 • Տ. Տիրան Աւ. Քհնյ. Րէիսեան
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ, 1947. ձեռնադրեալ՝ 1989։
  Երէց՝Ենիգաբուի եւ Պալաթու Ս. Եկեղեցեաց։
 • Տ. Անդրէաս Աւ. Քհնյ. Յակոբեան
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ, 1948. ձեռնադրեալ՝ 1989։
  Երէց՝Պատրիարքարանի մատուռներու, Ս. Աստուածածին Աթոռանիստ Մայր Տաճարի։
  Փոխ Նախագահ՝ Գողթան Դպրաց Դաս Երգչախումբի։
 • Տ. Գէորգ Աւ. Քհնյ. Չնարեան
  Ծնեալ՝ Թոքատ, 1949. ձեռնադրեալ՝ 1989։
  Երէց՝ Գուրուչէշմէի
  Նախագահ՝ Կոմիտաս Դպրաց Դաս Երգչախումբի։
 • Տ. Սարգիս Աւ. Քհնյ. Գույումճեան
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ, 1959. ձեռնադրեալ՝ 1989։
  Երէց՝ Պէշիկթաշի
  Նախագահ՝ Նարեկացի Դպրաց Դաս Երգչախումբի։
  ել-նամակ՝ derkuyumciyan@gmail.com
 • Տ. Կորիւն Աւ. Քհնյ. Ֆէնէրճեան
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ, 1960. ձեռնադրեալ՝ 1992։
  Երէց՝ Եշիլգիւղի
  Նախագահ՝ Սահակ-Մեսրոպ Դպրաց Դաս Երգչախումբի։
  ել-նամակ՝ goryunder@gmail.com
 • Տ. Տրդատ Քհնյ. Ուզունեան
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ, 1966. ձեռնադրեալ՝ 1995։
  Երէց՝ Պաքըրգիւղի
  Նախագահ՝ Քառասուն Մանկանց Դպրաց Դաս Երգչախումբի։
  ել-նամակ՝ duzunyan@gmail.com
 • Տ. Մաշտոց Քհնյ. Գալփաքճեան
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ, 1943. ձեռնադրեալ՝ 1995։
  Երէց՝ Թաքսիմի
  Նախագահ՝ Լուսաւորիչ Դպրաց Դաս Երգչախումբի։
 • Տ. Մինաս Քհնյ. Ճիհանկիւլեան
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ, 1933. ձեռնադրեալ՝ 1998։
  Երէց՝ Թօփգաբուի եւ Էյուպի Ս. Եկեղեցեաց։
 • Տ. Զաւէն Քհնյ. Պչաքճեան
  Ծնեալ՝ Կեսարիա, 1951. ձեռնադրեալ՝ 2005։
  Երէց՝ Կէտիկփաշայի
  Նախագահ՝ Զուարթնոց Դպրաց Դաս Երգչախումբի։
 • Տ. Զօհրապ Քհնյ. Ճիւանեան
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ, 1960. ձեռնադրեալ՝ 2005։
  Երէց՝ Ենիգիւղի եւ Ֆէրիգիւղի
  Փոխ-նախագահ՝ Ս. Վարդանանց Դպրաց Դաս Երգչախումբի։
  ել-նամակ՝ zohrabkahana@hotmail.com
 • Տ. Զաքար Քհնյ. Գոփարեան
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ, 1972. ձեռնադրեալ՝ 2005։
  Երէց՝ Օրթագիւղի
  Նախագահ՝ Թարգմանչաց Դպրաց Դաս Երգչախումբի։
  ել-նամակ՝ derzakar@hotmail.com
 • Տ. Յուսիկ Քհնյ. Հերկէլեան
  Ծնեալ՝ Վաքըֆգիւղ – Հաթայ, 1956. ձեռնադրեալ՝ 2011։
  Երէց՝ Սկիւտարի Ս. Խաչ եւՊէյքօզի Ս. Եկեղեցեաց։
  Նախագահ՝ Միացեալ Դպրաց Դաս Երգչախումբի։
 • Տ. Աւետիս Քհնյ. Թապաշեան
  Ծնեալ՝ Իսկենտէրուն – Հաթայ, 1980. ձեռնադրեալ՝ 2011։
  Երէց՝ Անտիոքի (Վաքըֆգիւղի, Իսկենտէրունի եւ Քըրըքխանի) Ս. Եկեղեցեաց։
  ել-նամակ՝ avedistabasyan@gmail.com
 • Տ. Շիրվան Քհնյ. Միւրզեան
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ, 1974. ձեռնադրեալ՝ 2014։
  Երէց՝ Պիւյիւքտէրէյի, Ռումէլիհիսարի եւ Պոյաճըգիւղի Ս. Եկեղեցեաց։
  Նախագահ՝ Հռիփսիմեանց Դպրաց Դասու եւ Սայաթ Նովա Դպրաց Դաս Երգչախումբի։
  ել-նամակ՝ aykmurzoglu@hotmail.com
 • Տ. Շահէն Քհնյ. Օհանեան
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ, 1974։ ձեռնադրեալ՝ 2014։
  Երէց՝ Սկիւտարի Ս. Կարապետ Եկեղեցւոյ, այցելու երէց՝ Գուզկունճուքի
  Նախագահ՝ Ս. Կարապետ Դպրաց Դաս Երգչախումբի։
  ել-նամակ՝ hacikuhanyan@hotmail.com
 • Տ. Պետրոս Քհնյ. Պուլտուքեան
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ, 1984։ ձեռնադրեալ՝ 2015։
  Երէց՝ Ս. Փրկիչ Ազգ. Հիւանդանոցի Մատրան, Երէց՝ Նառլըգաբուի
  Նախագահ՝ Ս. Յովհաննէս Դպրաց Դասու։

ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆ ՊԱՇՏՕՆԱՎԱՐՈՂ ՀՈԳԵՒՈՐԱԿԱՆՆԵՐ

 • Տ. Իսահակ Աւ. Քհնյ. Հէքիմեան
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ, 1942. ձեռնադրեալ՝ 1976։
  Հոգեւոր Հովիւ Լիոնի Ս. Յակոբ Եկեղեցւոյ, (Ֆրանսա)։
 • Տ. Բարսեղ Քհնյ. Վանլեան
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ, 1940. ձեռնադրեալ՝ 1979։
  Ի Գանատա։
  ել-նամակ՝ parsehkah@yahoo.ca
 • Տ. Եզնիկ Աւ. Քհնյ. Կիւզէլեան
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ, 1955. ձեռնադրեալ՝ 1982։
  Հոգեւոր Հովիւ Ս. Գէորգ Եկեղեցւոյ (ՍանՓաուլօ, Պրազիլ)։
  ել-նամակ՝ deryeznig@yahoo.com
 • Տ. Պօղոս Աւ. Քհնյ. Պարոնեան
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ, 1952. ձեռնադրեալ՝ 1984։
  Հոգեւոր Հովիւ Ս. Յովհաննէս Մկրտիչ Եկեղեցւոյ (Օզասքօ, Պրազիլ)։
  ել-նամակ՝ p.boghos@uol.com.br
 • Տ. Եղիա Աւ. Քհնյ. Քերվանճեան
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ, 1966. ձեռնադրեալ՝ 1995։
  Ի Գանատա։
  ել-նամակ՝ derhayr@hotmail.com