ՔԱՀԱՆԱՅՔ

 • Տ. Գրիգոր Աւ. Քհնյ. Տամատեան
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ, 1956. ձեռնադրեալ՝ 1987։ Երէց՝ Գատըգիւղի եւ Գարթալի Ս. Եկեղեցեաց։
  Փոխ-նախագահ՝ Ս. Թագաւոր Դպրաց Դաս Երգչախումբի։
  Ել-նամակ՝ krikorder@gmail.com
 • Տ. Տիրան Աւ. Քհնյ. Րէիսեան
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ, 1947. ձեռնադրեալ՝ 1989։
  Ի հանգստեան։
 • Տ. Անդրէաս Աւ. Քհնյ. Յակոբեան
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ, 1948. ձեռնադրեալ՝ 1989։
  Երէց՝ Նառլըգաբուի։
  Նախագահ՝ Ս. Յովհաննէս Դպրաց Դասու։
 • Տ. Գէորգ Աւ. Քհնյ. Չնարեան
  Ծնեալ՝ Թոքատ, 1949. ձեռնադրեալ՝ 1989։
  Երէց՝ Գուրուչէշմէի, Այցելու երէց՝ Ֆէրիգիւղի եւ Հալըճըօղլուի Մատրան:
  Նախագահ՝ Կոմիտաս Դպրաց Դաս Երգչախումբի, Փոխ-նախագահ՝ Վարդանանց Դպրաց Դաս Երգչախումբի։
 • Տ. Սարգիս Աւ. Քհնյ. Գույումճեան
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ, 1959. ձեռնադրեալ՝ 1989։
  Երէց՝ Պէշիկթաշի
  Նախագահ՝ Նարեկացի Դպրաց Դաս Երգչախումբի։
  Ել-նամակ՝ derkuyumciyan@gmail.com
 • Տ. Կորիւն Աւ. Քհնյ. Ֆէնէրճեան
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ, 1960. ձեռնադրեալ՝ 1992։
  Երէց՝ Եշիլգիւղի
  Նախագահ՝ Սահակ-Մեսրոպ Դպրաց Դաս Երգչախումբի։
  Ել-նամակ՝ goryunder@gmail.com
 • Տ. Տրդատ Աւ. Քհնյ. Ուզունեան
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ, 1966. ձեռնադրեալ՝ 1995։
  Երէց՝ Կէտիկփաշայի:
  Նախագահ՝ Զուարթնոց Դպրաց Դաս Երգչախումբի։
  Ել-նամակ՝ duzunyan@gmail.com
 • Տ. Մաշտոց Քհնյ. Գալփաքճեան
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ, 1943. ձեռնադրեալ՝ 1995։
  Ի հանգստեան:
 • Տ. Մինաս Աւ. Քհնյ. Ճիհանկիւլեան
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ, 1933. ձեռնադրեալ՝ 1998։
  Երէց՝ Թօփգաբուի եւ Էյուպի Ս. Աստուածածին Ս. Եկեղեցեաց։
 • Տ. Զաւէն Քհնյ. Պչաքճեան
  Ծնեալ՝ Կեսարիա, 1951. ձեռնադրեալ՝ 2005։
  Երէց՝ Օրթագիւղի:
  Նախագահ՝ Թարգմանչաց Դպրաց Դաս Երգչախումբի։
 • Տ. Զօհրապ Քհնյ. Ճիւանեան
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ, 1960. ձեռնադրեալ՝ 2005։
  Երէց՝ Սամաթիոյ եւ Ալթըմէրմէրի Ս. Եկեղեցեաց եւ Պալըքլըի Ս. Սարգիս Մատրան:
  Նախագահ՝ Սահակեան Դպրաց Դաս Երգչախումբի։
  Ել-նամակ՝ zohrabkahana@hotmail.com
 • Տ. Զաքար Քհնյ. Գոփարեան
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ, 1972. ձեռնադրեալ՝ 2005։
  Երէց՝ Ս. Փրկիչ Ազգ. Հիւանդանոցի Մատրան:
  Ել-նամակ՝ derzakar@hotmail.com
 • Տ. Յուսիկ Քհնյ. Հերկէլեան
  Ծնեալ՝ Վաքըֆգիւղ – Հաթայ, 1956. ձեռնադրեալ՝ 2011։
  Երէց՝ Սկիւտարի Ս. Խաչ եւՊէյքօզի Ս. Եկեղեցեաց։
  Նախագահ՝ Միացեալ Դպրաց Դաս Երգչախումբի։
 • Տ. Աւետիս Քհնյ. Թապաշեան
  Ծնեալ՝ Իսկենտէրուն – Հաթայ, 1980. ձեռնադրեալ՝ 2011։
  Երէց՝ Անտիոքի (Վաքըֆգիւղի, Իսկենտէրունի եւ Քըրըքխանի) Ս. Եկեղեցեաց։
  Ել-նամակ՝ avedistabasyan@gmail.com
 • Տ. Շիրվան Քհնյ. Միւրզեան
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ, 1974. ձեռնադրեալ՝ 2014։
  Երէց՝ Ղալաթիոյ:
  Նախագահ՝ Կեդրոնական Դպրաց Դաս Երգչախումբի:
  Ել-նամակ՝ aykmurzoglu@hotmail.com
 • Տ. Շահէն Քհնյ. Օհանեան
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ, 1974. ձեռնադրեալ՝ 2014։
  Երէց՝ Պաքըրգիւղի:
  Նախագահ՝ Քառասուն Մանկանց Դպրաց Դաս Երգչախումբի:
  Ել-նամակ՝ hacikuhanyan@hotmail.com
 • Տ. Պետրոս Քհնյ. Պուլտուքեան
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ, 1984. ձեռնադրեալ՝ 2015։
  Երէց՝ Սկիւտարի Ս. Կարապետ Եկեղեցւոյ:
  Նախագահ՝ Ս. Կարապետ Դպրաց Դաս Երգչախումբի
  Ել-նամակ՝ derbedros@hotmail.com
 • Տ. Նաթան Քհնյ. Արապեան
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ, 1978. ձեռնադրեալ՝ 2020։
  Երէց՝ Գումգաբու Դրսի:
  Նախագահ՝ Վառվառեան Դպրաց Դաս Երգչախումբի:
  Ել-նամակ՝ dernatan2020@gmail.com
 • Տ. Ներսէս Քհնյ. Այվազեան
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ, 1974. ձեռնադրեալ՝ 2020։
  Երէց՝ Պալաթու եւ Ենիգաբուի Ս. Եկեղեցեաց:

ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆ ՊԱՇՏՕՆԱՎԱՐՈՂ ՀՈԳԵՒՈՐԱԿԱՆՆԵՐ

 • Տ. Իսահակ Աւ. Քհնյ. Հէքիմեան
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ, 1942. ձեռնադրեալ՝ 1976։
  Հոգեւոր Հովիւ Լիոնի Ս. Յակոբ Եկեղեցւոյ, (Ֆրանսա)։
 • Տ. Բարսեղ Քհնյ. Վանլեան
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ, 1940. ձեռնադրեալ՝ 1979։
  Ի Գանատա։
  Ել-նամակ՝ parsehkah@yahoo.ca
 • Տ. Եզնիկ Աւ. Քհնյ. Կիւզէլեան
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ, 1955. ձեռնադրեալ՝ 1982։
  Հոգեւոր Հովիւ Ս. Գէորգ Եկեղեցւոյ (ՍանՓաուլօ, Պրազիլ)։
  Ել-նամակ՝ deryeznig@yahoo.com
 • Տ. Պօղոս Աւ. Քհնյ. Պարոնեան
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ, 1952. ձեռնադրեալ՝ 1984։
  Հոգեւոր Հովիւ Ս. Յովհաննէս Մկրտիչ Եկեղեցւոյ (Օզասքօ, Պրազիլ)։
  Ել-նամակ՝ p.boghos@uol.com.br
 • Տ. Եղիա Աւ. Քհնյ. Քերվանճեան
  Ծնեալ՝ Ստանպուլ, 1966. ձեռնադրեալ՝ 1995։
  Ել-նամակ՝ derhayr@hotmail.com