Քառասուն Մանկանց Դպրաց Դաս Երգչախումբ / Պաքըրգիւղ, Ծնունդ Ս. Աստուածածնի Եկեղեցի

Նախագահ՝ Շահէն Քհնյ. Օհանեան
Դպրապետ՝ Արամ Սրկ. Պարոնեան

Պաքըրգիւղի Ծնունդ Ս. Աստուածածնի Եկեղեցւոյ Դպրաց Դաս Երգչախումբն է։ Երչախումբը կազմուած է 1930-ին։ Առաջին վարիչը եղած է Արտաշէս Գալչընճեան։ Կ՚երգէ Կոմիտասեան քառաձայն պատարագը։

Խումբը այժմ Հրանդ Չիզմէճեանի մականին ներքեւ, կ՚երգէ Կոմիտասեան քառաձայն երգեցողութեամբ։