Օրթագիւղի Գերեզմանատուն

(Dereboyu, Bostan Üstü)
Հեռ.՝ (0212) 260-7921
ֆաքս՝ (0212) 327-7496

Գոյութիւն ունի ԺԷ. դարու երկրորդ կէսէն։ Երկու բաժին է, որուն առաջին մասը բարձունքի վրայ է, իսկ երկրորդը՝ հովիտին մէջ։ Այսօր գրեթէ անյայտ դարձած են շիրիմները։ Իսկ տարածութեան մէկ մասին վրայ այսօր կը կանգնին բարձրադիր շէնքեր՝ կառուցուած յօգուտ թաղին։