Պալըքլըի Գերեզմանատուն

(Seyit Nizam Yolu No: 8, 34015 Silivrikapı)
Հեռ.՝ (0212) 582-6600

Պոլսոյ հնագոյն երկու հայկական գերեզմանատուներէն մէկն է։ Հայոց սեփականութիւն դարձած է 1554ին Շէրիի վճռագրով մը։ Ժամանակի ընթացքին գերեզմանատան մէջէն ճամբայ մը բացուած եւ գերեզմանատունը «Մեծ Պալըքլը» եւ «Փոքր Պալըքլը» ըլլալով երկուքի բաժնած է. իսկ յատակագիծը պատրաստուած է 1919ին։ Գերեզմանատան տապանագիրերուն թիւը կը հասնի մօտաւորապէս 500-ի եւ հնագոյն արձանագրութիւնը կը կրէ 1618 թուականը։
Գերեզմանատան աջին տեղ կը գրաւէ Սուրբ Սարգիս Մատուռը, որուն շինութիւնը աւարտած է 1985ին բարերարութեամբ Սարգիս Կէօվտէրէլիօղլուի։

Պալըքլը գերեզմանատան մէջ թաղուած հոգեւորականներէն կ՚արժէ յիշել հետեւեալները՝
Կիրակոս Պատրիարք Երեւանցի,                 (վախճանած 1642)
Սսոյ Կաթողիկոս Թորոս Սեբաստացի,             (վախճանած 1657)
Ստեփանոս Պատրիարք Մեղրեցի,                 (վախճանած 1674)
Կոմիտաս Քահանայ Քէօմիւրճեան                 (1656-1707)

Իսկ աշխարհականներէն՝
Մանրանկարիչ ու պատկերահան Մարկոս Ծաղկարար,     (վախճանած 1676)
Երեմիա Չէլէպի Քէօմիւրճեան                    (1637-1695)
Մանրանկարիչ Գաբրիէլ Դպիր,                 (վախճանած 1712)
Արքունի վաճառապետ Պետրոս Ամիրա Ալիքսանեան,     (վախճանած 1779)
Ծնծղագործ Զիլճեան ընտանիք
Արքունի ճարտարապետ Էտիրնեցի Յակոբ Խալֆա         (1738-1803)
Բանաստեղծ Միսաք Մեծարենց
Տքթ. Զաքար Դարվեր