İZMİR LATİN KATOLİK KİLİSESİNİN YENİ DİNİ ÖNDERİNİN TAKDİSİ GERÇEKLEŞTİ

Kategori: Bülten,Dini,Ekümenik

c5000f45-3d29-480b-9f4d-4746d1c93157

İzmir Latin Katolik Kilisesi’nin yeni atanan dini önderi Rahip Martin Kmetec’in episkoposluk takdisi, 2 Şubat 2021, Salı, saat 17:30’da, İzmir Santa Maria Latin Katolik Kilisesi’nde gerçekleşti. Törene Patriklik Makamı ve Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri adına katılmak üzere Kiliselerarası İlişkiler Sorumlusu Kd. Peder Drtad Uzunyan, Peder Şahen Ohanyan ve Nora Şenyan’dan oluşan delegasyon, 1 Şubat, Pazartesi sabahı İstanbul’dan İzmir’e hareket etti. Törende, İzmir Rum Metropoliti Bartholomeos Samaras, Ermeni Katolik Kilisesi’nden Başrahip Vartan Kazancıyan, din görevlileri ve davetliler hazır bulundular.

2627997b-8e0c-4ef9-8f27-6ebf0ba6964b

Kutsal Sunu töreni esnasında, Vatikan’ın Ankara Büyükelçisi Başepiskopos Paul Russell’ın, İzmir Latin Katolik Kilisesi’nin eski ruhani önderi Başepiskopos Lorenzo Piretto ve Keldani Kilisesi İstanbul Patrik Vekili Başepiskopos Ramzi Garmou eliyle Rahip Martin Kmetec episkopos takdis edildi ve kendisine episkoposluk nişanesi olan episkoposluk tacı, yüzük ve asa tevdi edildi. Tören esnasında, törene katılan din görevlileri konuşmalarıyla yeni episkoposu kutladılar. Bu vesileyle, Kd. Peder Drtad, Patrik Hazretleri’nin tören için kaleme aldığı tebrik mesajını okudu ve Patrik Hazretleri adına Mons. Martin Kmetec’i kutladı.

Adsız6

Patrik Hazretleri’nin tebrik mesajında takdis töreninin ruhani anlamına değinerek şöyle diyor: “Rab İsa Mesih’in Doğuş Yortusu’nu takip eden bu günlerde Latin Katolik Kilisesi’nin İzmir Başepiskoposu olarak takdis edilmeniz vesilesiyle düzenlenen bu tören, Mesih’in bedeni Kutsal Kilise üyelerini bu kutsal çatı altında bir araya getirmiş bulunmaktadır. Her yıl Ocak ayının ikinci haftasında kiliselerimizde yapılan Kiliselerarası Birlik Dua törenleri ne yazık ki bu yıl pandemi nedeniyle gerçekleşemedi. Tanrı’ya hamdolsun! Bu birliktelik bugün İzmir’de yapılan bu görkemli tören çerçevesinde yaşanıyor. Bu birliktelik Mesih’in Kilisesi’nin özünde bulunan zenginliğin tanıklığıdır. Bu sorumlu göreve gelmeniz vesilesiyle şahsımız, Patriklik Makamı, Ruhani Meclis üyeleri ve ruhanilerimizin adıyla Sizi kutluyor, yeni makamınızdaki çalışmalarınızda başarılar diliyoruz”.

Yaklaşık 3 saat süren tören sonrasında kilisedekiler yeni episkoposu tebrik ettiler.

Patriklik Makamı’nı temsil eden delegasyon, 3 Şubat 2021, Çarşamba, İstanbul’a döndü.

 

LOGO

TÜRKİYE ERMENİLERİ PATRİĞİ KADASETLİ SAHAK II HAZRETLERİ’NİN
MGR. MARTİN KMETEC’İN EPİSKOPOSLUK TAKDİS TÖRENİ VESİLESİYLE KUTLAMA MESAJIDIR

Rab İsa Mesih’in Doğuş Yortusu’nu takip eden bu günlerde Latin Katolik Kilisesi’nin İzmir Başepiskoposu olarak takdis edilmeniz vesilesiyle düzenlenen bu tören, Mesih’in bedeni Kutsal Kilise üyelerini bu kutsal çatı altında bir araya getirmiş bulunmaktadır.

Mesih imanlıları için ruhani bir coşku vesilesi olan bu törende Türkiye Ermeni Patrikliği’nin bir heyet tarafından temsil edilmiş olması, Mesih’te kardeş kiliselerin mutluluktaki paydaşlıkları yanı sıra, duadaki birlikteliklerinin bir göstergesidir.  Her yıl Ocak ayının ikinci haftasında kiliselerimizde yapılan Kiliselerarası Birlik Dua törenleri ne yazık ki bu yıl pandemi nedeniyle gerçekleşemedi. Tanrı’ya hamdolsun! Bu birliktelik bugün İzmir’de yapılan bu görkemli tören çerçevesinde yaşanıyor. Bu birliktelik Mesih’in Kilisesi’nin özünde bulunan zenginliğin tanıklığıdır.

İzmir Kilisesi, Vahiy Kitabı’nda adı geçen tarihi kiliselerden olup tüm Mesih imanlıları için önem taşımaktadır. Bu bağlamda Sizin, İzmir Kilisesi’nin gözetmenlik görevine gelmiş olması kardeş Latin Katolik Kilisesi için bir zenginlik kaynağıdır.

Verilecek hizmetlerle, Kilise’nin paha biçilemez bu zenginliğinin, kilise için ruhani bir bereket kaynağı olmasının yanı sıra, şüphesiz“gökte gömüler biriktirilmesine” (Matta, 6:20) vesile olacaktır. Rahip olarak İstanbul’da verdiğiniz hizmetler Tanrı’yla birlikte çalıştığınızın, O’nun lütfunu boş yere kabul etmemiş olmanızın”, “pak yaşayışla, bilgi, sabır, iyilik, Kutsal Ruh ve içten sevgiyle, gerçeğin ilanı için Tanrı’nın gücüyle” çalıştığınızın bir göstergesidir (II. Korintliler; 6:1,3). Çalışmanızdaki bu sadakat bugün Sizi  bu sorumlu makama yönlendirdi. Kilise, bugüne kadar yapmış olduğunuz hizmetleri değerlendirerek daha yüksek bir makama çağırdı.  Gelmiş olduğunuz bu makamda başarılı hizmetlerde bulunmanız için dua ediyoruz. Mesih’in Kilisesi’ne hizmet yolunda sevgi, sabır ve sadakatle taşıma andı içtiğiniz boyunduruğu ve bugün omuzlarınıza yüklenmiş gözetmenlik görevinin  sorumluluğunu taşımanızı kolay kılması için Tanrı’ya güveniyor; Kutsal Ruh’un Size önderlik hikmeti bahşetmesini diliyoruz. Başta Kutsal Bakire Meryem olmak üzere kilisenin tüm azizleri, özellikle Resul İncilyazar Yuhanna ve İzmir’in ilk episkoposu Aziz Polycarp’ın şefaatte bulunmaları için dua ediyoruz.

Bu sorumlu göreve gelmeniz vesilesiyle şahsımız, Patriklik Makamı, Ruhani Meclis üyeleri ve ruhanilerimizin adıyla Sizi kutluyor, yeni makamınızdaki çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.

Rab Mesih’te biraderane sevgi ve selamlarımızla,

SAHAK II
Türkiye Ermenileri Patriği

 

  • 2627997b-8e0c-4ef9-8f27-6ebf0ba6964b
  • 63683010-44ab-4bb3-826b-3f039fef3c32
  • c5000f45-3d29-480b-9f4d-4746d1c93157
  • Adsız2
  • Adsız3
  • Adsız6
  • 797c03a5-a282-4dcc-a7e4-ee5dc9ef2b23
  • 14601cac-4840-4278-abe4-84b837a610cf