Karasun Mangants Korosu / Dzınunt Surp Asdvadzadzni Kilisesi, Bakırköy

Gözetmen: Peder Drad Uzunyan
Baş Muganni: Hagop Ur. Tb. Saraf

Bakırköy Dzınunt Surp Astvadadzni Kilisesi’nin korosudur. Koro 1930 yılında kurulmuştur. İlk şefi ise Ardaşes Kalcıyandır. Kutsal Sunu (S. Badarak) ilahilerini Gomidasyan olarak seslendirmektedir.

Koro, günümüzde Hrant Çizmeciyan önderliğinde çalışmalarına devam etmektedir.