KİLİSELER ARASI BİRLİK DUASI KAPANIŞ TÖRENİ FERİKÖY SURP VARTANANTS KİLİSESİ’NDE GERÇEKLEŞTİ

Kategori: Cemaat,Cismani,Dini,Ekümenik,Kilise

Kiliseler Arası Birlik Duası Kapanış Töreni, 25 Ocak 2020, Cumartesi, saat 18:00’de, Feriköy S. Vartanants Kilisesi’nde gerçekleşti. Törenlere Türkiye Ermenileri Patriği Kadasetli Sahak II. Hazretleri başkanlık etti.

 

Törende, İstanbul Latik Katolik Cemaati Ruhani Önderi Mons. Rubén Gonzalez, Başrahip Zakeos Ohanyan, Rahip Şınorhk Donikyan, Rahip Hartuyun Damadyan, Kd. Peder Krikor Damadyan, Kd. Peder Kevork Çınaryan, Kd. Peder Goryun Fenerciyan, Peder Drtad Uzunyan, Peder Zohrab Civanyan, Peder Şirvan Mürzyan ve Peder Şahen Ohanyan’ın yanı sıra, kardeş kilise temsilcileri de hazır bulundular. Çok sayıda inanlıların katıldığı törende, Kitabı Mukaddes Şirketi Müdürü Tamar Karasu da hazır bulundu.

 

Patriklik Özel Kalem Müdürü Başrahip Tatul Anuşyan’ın yönettiği törende, ilahiler Diyakos Adruşan Halacyan önderliğinde ve Lusi Kahvecioğlu’nun org eşliğinde, S. Vartanants Korosu üyeleri tarafından seslendirildi.

 

Din adamlarından oluşan kortej, öncelikle “Hraşapar Asdvadz” ilahisinin okunmasıyla kiliseye geldi. Rab’bin Duası’yla başlayan tören esnasında, kilise temsilcileri Kutsal Kitap’tan bölümler okudular. Daha sonrasında ise Kadasetli Patrik Hazretleri vaaz verdi.

 

Patrik Hazretleri sözlerinin başında Elazığ ve çevresinde meydana gelen depremi anarak, ölüler ve yaralılar için özel olarak dua etti. Tanrı’nın görkemine sunulmuş kiliseler arası birliktelik dualarının, birliktelikte belirecek kudretin tezahürü açısından iyi bir fırsat olduğunu belirterek, kilisede hazır bulunanları da duaya katılmaya davet eti.

 

Patrik Hazretleri daha sonra kiliselerin birlikteliğine adanmış ve gelenekselleşmiş sekiz günlük sürenin sona erdiğini belirtti. Vaazında özellikle, Eşçilerin İşleri bölümünde anlatılan, Malta halkının konuksever tutumunu açıkladı. Resul Pavlus, kendisini öldürmek isteyenlerin elinden kurtulduktan sonra, karaya çıktı ve Malta Adası’na vardı. Yerel halk putperest olmasında rağmen, Resul Pavlus’un kim olduğuna bakmaksızın, büyük bir konukseverlik örneği gösterdiler. Pavlus mucizeler gerçekleştirdikten sonra, çevresindekiler ona hayran kaldılar ve O’nu daha da onurlandırmaya başladılar.

 

Patrik Hazretleri daha sonra sözlerine şöyle devam etti: “Resul Pavlus’u ağırlayan halk Hristiyan değildi, fakat iyilik yaptı. Dolayısıyla, iyilik, ilgi ve alaka bütün dinlerde var olan bir olgu. Peki, inancımız doğrultusunda, Hristiyanlık’ın farkı ne? Resul Pavlus, onların arasında Hristiyan olarak yaşadı ve varlığıyla, diğerlerinden daha farklı bir güce sahip olduğunu hissettirdi. İnancımız, bu kuvettin ve kuvvetin kaynağının Rab İsa Mesih olduğunu gösteriyor. O, günahkâr insanlığın kurtulması ve insanın yaşantısında Tanrı’nın daha aktif bir rol üstlenmesi için, insanlık tarihinde kurtarıcı olarak belirdi. Bu inanca, günümüze dek milyonlar gönül verdi. Bugün ise, dünyada bir çok Hristiyan olmasına rağmen, neden savaşlar ve kavgalar devam ediyor? Cevabı çok belirgin: Bizler, içimizde bulunan Mesih’in kuvvetini, Resul Pavlus benzerliğinde belirtemiyoruz, çünkü bizler henüz layıkıyla o kuvveti benimsemiyoruz. Dua haftasın en büyük amacı, bu kuvveti bizlere hatırlatmaktır. Eğer amacımız bu olmazsa, buluşmalarımız sadece toplantıdan öteye geçemez. Bizler, kilise öğretilerimizin ufak veya büyük çaplı farklarını dikkate almadan, aynı Rab’bin etrafında toplanıyoruz. Bizler, Rab’bin kuvvetinin birlikten doğduğunu ve bizlerin birliğiyle yayılabileceğini hatırlamak için, benzer fırsatları çoğaltmalıyız. Gelin! İnancımızı öyle bir yaşayalım ki, bizleri izleyenler, içimizde bulunan kuvvetin farkını hissetsinler. Sizleri Rab İsa Mesih’te sevgiyle selamlarken, birliğimizden doğan bereketin kiliselerinize, cemaatlerinize ve dostlarınıza yayılmasını diliyorum”.   

 

Patrik Hazretleri sözlerine son verirken, Türkiye Ermeni Cemaati’nin yeni bir Patrik’e kavuştuğunu ve 85. Patrik sıfatının kendisine layık görüldüğünü hatırlattı. Azınlıkların her birinin kendine özgü değerinin olduğunu vurgulayarak, bu değerlerin Rab’bin Söz’ünün etrafında bir araya gelmesini diledi. Bu bağlamda kilisede hazır bulunanların dualarını niyaz etti.

 

Tören, Patrik Hazretleri’nin son takdisi ile son buldu. Sonrasında, kortej “Khorhurt Medz” ilahisi eşliğinde dışarıya çıktı.

 

Tören sonunda, Kilise Vakıf Yönetim Kurulu ve kadınlar kolu tarafından, Şirinoğlu Salonu’nda kokteyl düzenlendi.