KİLİSELERİMİZDE İCRA EDİLECEK TÖRENLER HAKKINDA PATRİKLİK GENELGESİ

Kategori: Belgeler,Bülten,Dini

LOGOBilindiği üzere, Corona Virüs’ün yayılmasını önlemek amacıyla 17 Mayıs 2021, Pazartesi, saat 05:00 itibariyle resmi makamlarca yeni kararlar açıklanmıştı. Bu bağlamda, Patriklik Sekreteryası din adamlarına yönelik 17 Mayıs 2021 tarih ve 12611 sayılı genelgeyle, Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri’nin kiliselerdeki törenler ve Surp Badaraklar hakkındaki talimatlarını tevdi etmişti.

Son olarak, 31 Mayıs 2021 tarihindeki kabine toplantısında alınan karar gereğince, kısıtlama kararlarında değişikliğe gidilmiştir. Yeni değişiklikler ışığında, Kadasetli Patrik Hazretleri’nin din görevlilerine ve kilise vakıf yönetim kurullarına yönelik yeni talimatları uygulanmak üzere aşağıda belirtilmişti.

  1. GENEL HUSUSLAR

Bilindiği üzere sağlık ve bilim kurullarının belirlediği kurallara uyulması kaydıyla salonlar gibi toplantı ve etkinlik mekânlarının maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyulması kaydıyla halka açılmasına izin verilmiştir. Fakat her şeye rağmen Pandemi’nin halen sona ermediği de bir gerçektir.

İbadetlerimizin ve diğer törenlerin icra alanı kilisenin iç mekânıdır. Dolayısıyla sosyal mesafe kuralını dikkate alarak kilise içinde kapasite sınırlamasına gidilmiştir. Bu bağlamda cemaatimiz üyelerinden anlayışlı olmaları beklenmektedir. Sorun cemaatimizin sağlığı konusunda duyduğumuz ciddi endişelere bağlıdır. Kiliselerimizin kapılarının gerekli önlemler alınarak yeniden açılması, tehlike kalmadığının ilanı anlamını taşımamakta olup muhtemel yeni bulaş vakalarına yol açılmaması için azami gayretin gösterilmesi gerekir.

  1. KİLİSELERİN KAPASİTELERİ HAKKINDA

Tüm kilise vakıf yönetim kurulları, kendi kiliselerinde sosyal mesafeyi korumak amaçlı belirtilen kapasite sayılarını, kiliselerinin girişinde görünür şekilde ilan etmekle yükümlüdür. Kilise vakıf yönetim kurulları ve organizatörler, belirtilen kapasite sayısının aşılmamasına dikkat etmelidirler. Aynı zamanda, vaftiz, düğün ve cenaze sahiplerinin, belirtilmiş kapasite sayılarını dikkate almaları gerekmektedir.

  1. TOPLU İBADETLERE KATILIM HAKKINDA

Cemaatimiz üyeleri, kiliselerin ziyaret günlerinde gerçekleşen törenlere ve Surp Badarak’lara, yukarıda belirtilen hususlara uyulması koşuluyla katılabilirler. Pazar günleri, kiliselere yürüme mesafesinde bulunan cemaatimiz üyeleri, belirtilen hususlara uymak koşuluyla, Surp Badarak’a katılabilirler. Aynı zamanda, mum yakmak ve bireysel dua etmek isteyenler de kiliselerimizi ziyaret edebilirler.

  1. DİNİ NİKÂH (KİLİSE DÜĞÜNLERİ) HAKKINDA

Sadece akraba, aile üyeleri ve yakınların katılımıyla, resmi ve sağlık kurumlarımızın belirlediği maske kullanımı, sosyal mesafe ve dezenfektan kullanımı gibi şartlara uyulması kaydıyla Kiliselerimizde Dini Nikâhların (Kilise Düğünleri) yapılmasına devam edilecektir. Bu bağlamda, törenin gerçekleşeceği kilisede, sosyal mesafeyi korumak amaçlı belirtilen kapasitesinin dikkate alınması gerekmektedir.

Tebriklerin sunulması konusunda törende hazır bulunmakla yetinilmesi ve el sıkışmasından uzak durulmasını tavsiye ederiz.

  1. VAFTİZ TÖRENLERİ HAKKINDA

Sadece akraba, aile üyeleri ve yakınların katılımıyla, resmi ve sağlık kurumlarımızın belirlediği maske kullanımı, sosyal mesafe ve dezenfektan kullanımı gibi şartlara uyulması kaydıyla Kiliselerimizde vaftizlerin yapılmasına devam edilecektir. Bu bağlamda, törenin gerçekleşeceği kilisede, sosyal mesafeyi korumak amaçlı belirtilen kapasitesinin dikkate alınması gerekmektedir.

Vaftiz olacak çocuğun Din Görevlisi, Gınkahayr ve Gınkamayrla fiziki temasta olacağı ve mecburen sosyal mesafe kuralının ihlal edileceği hususu törenin yapılması için başvuran anne ve babaların bilgilerine sunulur. Tebriklerin sunulması konusunda törende hazır bulunmakla yetinilmesi ve el sıkışmasından uzak durulmasını tavsiye ederiz.

  1. CENAZE TÖRENLERİ HAKKINDA

Sadece akraba, aile üyeleri ve yakınların katılımıyla, resmi ve sağlık kurumlarımızın belirlediği maske kullanımı, sosyal mesafe ve dezenfektan kullanımı gibi şartlara uyulması kaydıyla Kiliselerimizde cenaze törenlerini yapılabilecektir. Bu bağlamda, törenin gerçekleşeceği kilisede, sosyal mesafeyi korumak amaçlı belirtilen kapasitesinin dikkate alınması gerekmektedir. Bu olağanüstü durumlarda taziyelerin telefon veya elektronik ortamdan yararlanarak sunulması önerilir.

Taziye bildirmek konusunda törende hazır bulunmakla yetinilmesi ve el sıkışmasından uzak durulmasını da tavsiye ederiz. Sağlık koşulları nedeniyle (kalemin elden ele gezmesi) taziye defterine şahsen kayıt yapılması yerine levazımatçı kurumların görevlendireceği kişi tarafından kayıt yapılması gerekmektedir.

Yeni gelişmelerin oluşması durumunda uygulanması gerekli görülen hususların ilan edileceğini cemaatimizin dikkatine sunarız.

Tanrı’nın esirgeyen gölgesi hepimizin üzerinde olsun. Bu olağanüstü durum sona ersin ve ruhani yaşamımızı normal şartlarda eskiden olduğu gibi sürdürebilelim.

PATRİKLİK SEKRETERYASI

1 Haziran 2021
12703