KİLİSELERİN İBADETE AÇILMASIYLA İLGİLİ RUHANİ MECLİS BİLDİRİSİ

Kategori: Belgeler,Cemaat,Cismani,Kilise

Patrikliğimiz Ruhani Meclisi 14 Temmuz 2020, Salı, öğleden sonra, Kadasetli Patrik Hazretleri’nin riyasetinde Patrikhane Kurul Salonunda toplandı.

 

Bilindiği üzere, Corona Virüs Pandemisi nedeniyle sağlık sorumlularının tavsiyeleri dikkate alınarak Ruhani Meclis kararıyla 16 Mart 2020 tarihinden itibaren kiliselerimiz toplu ibadete kapatılmıştı.

 

Ruhani Meclis Divanı’nın 29 Mayıs 2020 tarih ve 12150 sayılı genelgesi ile normalleşme sürecinde, 14 Haziran 2020, Pazar gününden itibaren Kiliselerimizde Dini Nikâhların (Kilise Düğünleri) ve Vaftiz Törenleri’nin yapılmasına izin verilmiş, Cenaze törenlerinin ise mezarlıklarda gerçekleştirilmesi uygun bulunmuştu.

 

Resmi ve sağlık kurumlarımızın belirlediği maske kullanımı, sosyal mesafe ve dezenfektan kullanımı gibi şartlara uyulduğunu göz önünde bulunduran Meclisimiz bu kez aşağıdaki kararları almıştır.

 

  1. GENEL HUSUSLAR:

Bilindiği üzere sağlık ve bilim kurullarının belirlediği kurallara uyulması kaydıyla salonlar gibi toplantı ve etkinlik mekânlarının maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyulması kaydıyla halka açılmasına izin verilmiştir. Fakat her şeye rağmen Pandemi’nin halen sona ermediği de bir gerçektir. İbadetlerimizin ve diğer törenlerin icra alanı kilisenin iç mekânıdır. Dolayısıyla sosyal mesafe kuralını dikkate alarak kilise içinde kapasite sınırlamasına gidilmiştir. Bu bağlamda cemaatimiz üyelerinden anlayışlı olmaları beklenmektedir. Sorun cemaatimizin sağlığı konusunda duyduğumuz ciddi endişelere bağlıdır. Kiliselerimizin kapılarının gerekli önlemler alınarak yeniden açılması, tehlike kalmadığının ilanı anlamını taşımamakta olup muhtemel yeni bulaş vakalarına yol açılmaması için azami gayretin gösterilmesi gerekir.

 

  1. KİLİSELERİN YENİDEN TOPLU İBADETE AÇILMASI:

Ruhani Meclis Divanı’nın 29 Mayıs 2020 tarih ve 12150 sayılı genelgesiyle kiliselerin yeniden toplu ibadete açılması konusunda “19 Temmuz 2020 “Vartavar Yortusu” Pazarı’nın düşünülmesi” kararlaştırılmıştı. Bu kez durumun normalleşme süreci kapsamında tekrar değerlendirilmesi ile Patrikliğimiz yetki sınırları dahilinde bulunan kiliselerin “19 Temmuz 2020 “Vartavar Yortusu” Pazarı’nda toplu ibadete belli şartlara uymak kaydıyla açılması kararlaştırılmıştır. Bu konuda EK’li talimatnameye uyularak hareket edilmesi önemle vurgulanır. Ancak, doğal olarak ülkemizin genel durumu hakkında yapılacak resmi beyanlar dikkate alınacak, gerekli görülecek durumlarda kiliselerin ibadete tekrar kapatılması gündeme gelebilecektir.

 

 

 

  1. SURP HAĞORTUTYUN (KUTSAL KOMÜNYON) HAKKINDA:

Ruhani Meclis üyeleri daha önce, Kadıköy Surp Takavor, Üsküdar Surp Haç, Feriköy Surp Vartanants, Kumkapı Surp Asdvadzadzin, Samatya Surp Kevork, Yedikule Surp Pırgiç, Bakırköy Dznunt Surp Asdvadzadzni, Yeşilköy Surp Isdepanos kiliselerinin din görevlilerinin 1 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren 09.30-11.00 saatleri arasında yapılacak olan kişisel başvuruları kabul ederek dileyenlere Surp Hağortutyun vereceklerini duyurmuşlardı. Bu sistem Kınalıada Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi de eklenerek devam edecektir. Bu durumlarda gerek din görevlileri gerekse başvuruda bulunanlar sağlık kurallarına (maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik) uymak durumundadırlar. Burada amaç başkalarının da sağlığını düşünmektir.

 

  1. BAHÇE VE SALONLARIN KULLANILMASI:

Kilise salonlarının resmi normlara (4 metrekareye 1 kişi) uymak kaydıyla kabul veya taziye amacıyla kullanılması uygun görülmüştür.

 

  1. SURP BADARAK YAYINLARI HAKKINDA:

Cemaatimizden ve yurtdışındaki imanlılardan gelen talepler doğrultusunda pazar günleri Kumkapı Patriklik Kilisesi’nde sunulan Surp Badarak ayinleri ve Kadasetli Patrik Hazretleri’nin vaazları önceden kaydedilerek Patrikliğimizin Facebook sayfasından yayınlanmaya devam edecektir.

 

  1. DİNİ NİKÂH (KİLİSE DÜĞÜNLERİ) HAKKINDA:

Sadece birinci derecedeki akraba ve aile üyelerinin katılımıyla, resmi ve sağlık kurumlarımızın belirlediği maske kullanımı, sosyal mesafe ve dezenfektan kullanımı gibi şartlara uyulması kaydıyla Kiliselerimizde Dini Nikâhların (Kilise Düğünleri) yapılmasına devam edilecektir. Tebriklerin sunulması konusunda törende hazır bulunmakla yetinilmesi ve el sıkışmasından uzak durulmasını tavsiye ederiz.

 

  1. VAFTİZ TÖRENLERİ HAKKINDA:

Sadece birinci derecedeki akraba ve aile üyelerinin katılımıyla, resmi ve sağlık kurumlarımızın belirlediği maske kullanımı, sosyal mesafe ve dezenfektan kullanımı gibi şartlara uyulması kaydıyla Kiliselerimizde vaftiz törenlerinin yapılmasına devam edilecektir. Vaftiz olacak çocuğun Din Görevlisi, Gınkahayr ve Gınkamayrla fiziki temasta olacağı ve mecburen sosyal mesafe kuralının ihlal edileceği hususu törenin yapılması için başvuran anne ve babaların bilgilerine sunulur.

 

  1. CENAZE TÖRENLERİ HAKKINDA:

Ruhani Meclis Divanı’nın 1 Temmuz 2020 tarih ve 12175 sayılı genelgesi ile, Resmi ve sağlık kurumlarının belirlediği maske kullanımı, sosyal mesafe ve dezenfektan kullanımı gibi şartlara uyulduğunu göz önünde bulundurularak 04 Temmuz 2020, Cumartesi gününden itibaren Cenaze Törenleri’nin arzu edilmesi durumunda Kiliselerde de gerçekleştirilebileceği duyurulmuştu. Cenaze törenleri ile ilgili uygulamalara devam edilecektir.

 

Ayrıca, tüm törenler için sadece birinci derece akraba ve aile yakınlarının katılımı tekraren tavsiye edilir. Bu olağanüstü durumlarda taziyelerin telefon veya elektronik ortamdan yararlanarak sunulması önerilir. Aynı önerilerimiz evlerde yapılacak defin sonrası veya “Giragamudk” duaları için de geçerlidir. Bu dualara da sadece birinci dereceden akrabaların katılması uygundur. Taziye bildirmek konusunda törende hazır bulunmakla yetinilmesi ve el sıkışmasından uzak durulmasını da tavsiye ederiz. Sağlık koşulları nedeniyle (kalemin elden ele gezmesi) taziye defterine şahsen kayıt yapılması yerine levazımatçı kurumların görevlendireceği kişi tarafından kayıt yapılması gerekmektedir.

 

Yeni gelişmelerin oluşması durumunda uygulanması gerekli görülen hususların ilan edileceğini cemaatimizin dikkatine sunarız.

Tanrı’nın esirgeyen gölgesi hepimizin üzerinde olsun. Bu olağanüstü durum sona ersin ve ruhani yaşamımızı normal şartlarda eskiden olduğu gibi sürdürebilelim.

 

14 Temmuz 2020

12190

RUHANİ MECLİS DİVANI