KINALIADA FESTİVALİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Kategori: Belgeler,Cemaat,Cismani,Dini

Patriklik Makamımız 16 Ağustos 2020, Surp Asdvadzadzin Yortusu Pazarında, İstanbul BüyükŞehir Belediyesi ile birlikte Kınalıada’da kültürel bir festival düzenlendiğini Sayın Arev Cebeci’nin ziyaretiyle bilgilenmişti. Sayın Cebeci, bu ziyaretinde bilgilendirme yanında bu düzenlemenin Patriklik Makamı açısından bir mahsuru olup olmadığını da sormuştu. Kendisine bu tarz kültürel etkinliklerin Patriklik Makamı tarafından kabul gördüğü ve takdirle karşılandığı cevaben bildirilmişti. Aynı zamanda, pandemi ortamında sağlık sorunları yaşanıldığına dikkat çekilerek, sağlık önlemlerinin alınmasının gerekliliği de özellikle hatırlatılmıştı. Diğer yandan, cemaat olarak uzun bir süredir dini ve kültürel etkinliklerden mahrum kaldığımız belirtilmiş, herhangi bir etkinliğin arzu edilmeyen sonuçlara neden olabileceği göz önünde bulundurularak  düzenleme esnasında temkinli davranmanın gerekliliği vurgulanmıştı.

Cemaatimizin Adalarla ilgili tarihi incelendiğinde Kınalıada’da kültürel herhangi bir etkinliğin Kınalıada Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu, Nersesyan Korosu ve Kınalıada Dinlenme Evi Yönetim Kurulu’nun birlikte çalışmaları ile yapıldığını görmek mümkündür. Merhum Patrik Mesrob II Hazretleri’nin Kınalıada Kilisesi önderlik döneminden başlayarak bu tarz kültürel ve sosyal etkinliklerin düzenlenme çalışmaları, kilise ruhanilerinin önderliğinde ve Patriklik Makamı’nın takdisi ile gerçekleşmiştir. Corona virüs pandemisini dikkate alan kilise Din Görevlisi ve Vakıf Yönetim Kurulu bu yaz kilise çevresindeki kültürel ve sosyal çalışmaları geçici olarak durdurmuşlardır. Kınalıada Dinlenme Evi, yine aynı nedene bağlı olarak bu yıl kapalı kalmıştır.

Vartavar ve Asdvadzadzin yortularının kalabalık bir cemaat topluluğunun katılımıyla ruhani ve geleneksel kültürel etkinlikler çerçevesinde coşkulu bir şekilde kutlandığı bilinmektedir. Patriklik Makamı tarafından yayınlanmış bildirileri dikkate alan Kınalıada Din Görevlisi, Kilise Vakıf Yönetim Kurulu ve Nersesyan Korosu ile istişarede bulunarak Vartavar yortusunda kilise dışında yapılan kutsama törenlerini, güvercin uçurma ve suyla ıslatma geleneklerinin uygulunmasını, geleneksel halk oyunlarını iptal etmiştir. Aynı şekilde, Surp Asdvadzadzin Yortusu günü Surp Badarak sunulmasının ve üzüm kutsama töreninin kilise içinde gerçekleşeceği, Vakıf Yönetim Kurulu’nun da kilise avlusunda oluşabilecek kalabalığı önlemek üzere gerekli düzenlemeleri yapacağı, bütün bu uygulamaların halk sağlığının önemsendiğinin bir göstergesi olduğu bildirilmiştir. Aynı endişeleri paylaşan Antakya ve civarı Kilise Din Görevlisi ve Vakıf Yönetim Kurulu, birlikte aldıkları karar uyarınca her yıl yapılmakta olan geleneksel Vakıflı köy şenliği iptal etmişler, kilise isim gününün sadece dini törenlerle kutlanacağını bildirmişlerdir.

Patriklik Makamı’nın direktifleriyle cemaat üyelerinin uzak kiliselerimize ziyaretlerinde kolaylık sağlayan taşıt tahsis hizmetinin iptal edildiği bilinmektedir. Bu arada söz konusu festival programında semtlerden yapılan taşıt tahsislerinin yanı sıra, Kınalıada’ya motor tahsisinin de yapıldığı görülmüştür. Kalabalık nedeniyle pandeminin yayılabilirlik ihtimali dikkate alındığında, bu düzenlemenin uygun olmadığı açıktır.

Diğer yandan hafta sonunda şehirden Adalar’a olağan dışı insan akımı nedeniyle sağlık tedbirlerinin kontrolü genel olarak zorlaşmaktadır. Ayrıca ilki gerçekleştirilmesi planlanan ve kilise çevresi dışında yapılacak festivalin farklı söylemlere ve eylemlere neden olabileceği ihtimalinin de göz önünde bulundurulması gerekir. Çevremizde sağlığın korunması için uygulanması önerilen resmi uyarıların dikkate alınmayarak, tamamen aksi istikamette davranış sergileyenleri görüyoruz. Fakat bu tarz arzu edilmeyen durumların örnek gösterilerek yanlış ve uygun olmayan yöndeki bir davranışın özellikle de cemaatimiz çevresinde haklı gösterilmesi mümkün değildir.

Dolayısıyla yukarda belirttiğimiz hususları organizatörlerin dikkatine önemle sunarız. Bu gelişmeler çerçevesinde, çevrenin sağlık ve esenliğini dikkate alarak söz konusu festivalin yapılmasını uygun bulmadığımızı, başka bir vesileyle düzenlenmesini sevgilerimizle öneririz.

 

PATRİKLİK SEKRETERYASI