Koğtan Korosu / Surp Asdvadzadzin Patriklik Kilisesi

Gözetmen: Patrik Sahak II. Hazretleri
Gözetmen Vekili: Rahip Şınohk Donikyan
Baş Muganni: Yetkili Okuyucu Vahe Ohanyan

Patriklik Kilisesi korosudur. Koro’nun gözetmeni günün patriğidir. Muganni Heyeti 1719’da kurulmuştur. 1828’den itibaren muganni heyeti bünyesinde kurulan derslikte, kilise ilahileri üzerine çalışmalar düzenlenir ve ilahilere aşina şefler yetişir. 1906’da Krikor Mehteryan’ın önderliğinde Kutsal Sunu ialhilerini (S.Badarak) Yegmalyan olarak seslendirir.

Günümüzdeki koro 1924’de kurulur. İlk dönemlerde erkeklerden oluşan bu koro, Yegmalyan ve Gomidasyan Badaraklarını seslendirir. İlk şef ise kurucu üyelerden Ardaşes Kalçıncıyan olur. Kurucu üyelerden Diran Partamyan’ın önerisi ile koro “Koğtan” adını alır.

Koro, günümüzde Hovsep Kuyumcuyan önderliğinde çalışırken, Gomidasyan Badarak seslendirmeye devam etmektedir.