KUTSAL DOĞUŞ YORTUSU TEBRİKLERİNİN KABULÜ

Kategori: Cemaat,Cismani,Dini,Dinlerarası,Ekümenik

Patrik SAHAK II Hazretleri, Kutsal Doğuş Yortusu vesilesiyle, Cemaat ve Kilise Yönetim Kurulları’nın, diğer Hristiyan cemaatlerin, siyasi partilerin ve temsilcilerinin tebriklerini

6 Ocak 2020, Pazartesi, saat 15.00-17.00 saatleri arasında

Kumkapı, S. Asdvadzadzin Patriklik Kilisesi külliyesinde bulunan Harutyun Amira Bezciyan salonunda kabul edecektir.

PATRİKLİK SEKRETERYASI