KUTSAL MAKAM EÇMİADZİN’DE İSTANBUL ERMENİ PATRİKHANESİ’NİN MEVCUT SORUNLARI HAKKINDA GENEL BİR ANLAŞMAYA VARILDI

Kategori: Belgeler

23-24 Şubat tarihlerinde, Kutsal Makam Eçmiadzin’de, Tüm Ermeniler Katolikosu Kadasetli Başpatrik Karekin II Hazretleri’nin riyasetinde yapılan görüşmelere, Zat-ı Kutsiyetleri’nin davetiyle, İstanbul Ermeni Patrikliği bünyesindeki üç episkopos katıldılar: Patrik Genel Vekili Sayın Başepiskopos Aram Ateşyan, Almanya Ermenileri dini önderi Sayın Başepiskopos Karekin Bekçiyan ve Patrikhane Ruhani Meclisi Başkanı Sayın Episkopos Sahak Maşalyan.

23 Şubat tarihindeki görüşme öncesinde, Tüm Ermeniler Katolikosu Karekin II’nin önderliğinde, Sayın Episkoposlar Bekçiyan, Ateşyan ve Maşalyan, Kutsal Makam Eçmiadzin’deki Ana Katedral’i ziyaret ederek, yüzyıllardan beri var olan İstanbul Ermeni Patriklik Makamı’nın parlak devamlılığı, mevcut huzursuzlukların aşılması, İstanbul cemaatinde barış ve dayanışmanın yeniden pekişmesi için hep birlikte dua ettiler. Yüce Allah’ın huzurunda, dualar, aynı zamanda, Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi’nde sürekli özen altında tutulan ve Patriklik Makamı’ndan emekliye ayrılan Sayın Başepiskopos Mesrob Mutafyan için de yükseldi.
İki gün süren çalışmalar boyunca, İstanbul Ermeni Patrikhanesi bünyesinde son günlerde patlak veren olaylar, patriklik seçimlerinin düzenlenme sürecine ilişkin meydana gelen üzücü durum ve görüş ayrılıkları değerlendirildi.
Tüm Ermeniler Katolikosu, episkoposlara, Patriklik Makamı’nın yüce menfaatleri bilinciyle tüm ruhaniler arasında gerekli çabaların harcanmasını ve İstanbul Ermenilerinin yaşantısında karşılıklı anlayış, barış ve kardeşlik ruhunun güçlendirilmesini öğütledi. Katolikos, patrik seçimlerine ilişkin tüm sürecin karşılıklı anlayış çerçevesinde, Ermeni Apostolik Kilisesi’nin kurallarının ve İstanbul Ermeni Patrikliği tarafından benimsenen kanuni ve geleneksel prosedürlerin muhafaza edilerek yönetilmesini telkin etti.
Episkoposlar, Tüm Ermeniler Katolikosu’na, mevcut durum ve çözümüne ilişkin yol haritası niteliğinde gerekli aydınlatıcı bilgiler ve verilen görüşlere dair bazı değerlendirmeler sundular. İstanbul Ermeni Patrikliği bünyesindeki episkoposlar, patriklikle ilgili patlak veren huzursuzlukları da ayrıca değerlendirdiler.
Yapılan görüşme ve değerlendirmeler sonucunda, aşağıdaki noktalarda genel bir anlaşmaya varılmıştır:
– Patriklik Ruhani Meclisi davetiyle, Ruhaniler Genel Meclisi, bu yıl içinde, 15 Mart tarihine kadar, patrik kaymakamı seçimini tamamlayacaktır. Patrik kaymakamının seçimiyle, kilise nizamları uyarınca, patrik genel vekili yetkileri son bulacaktır.
– İstanbul Ermeni Patrikliği bünyesindeki episkoposlar, patrik kaymakamlığı seçimlerine kendi adaylıklarını koymak için eşit haklara sahip olacaklardır.
– Patrik kaymakamı seçimlerinden sonra, Ruhani Meclis, ruhani ve sivillerden oluşan bir komite kurarak, patrik genel vekili ile seçilmiş patrik kaymakamı arasındaki devir-teslimi kurallar çerçevesinde gerçekleştirecektir.
– Patrik kaymakamının seçiminden sonra, 10 günlük bir süre zarfında, gelenekselleşmiş Patrikhane prosedürleri gereğince Müteşebbis Heyet seçimleri düzenlenecektir. Müteşebbis Heyet ise, 6 aylık bir süre zarfında, patrik kaymakamı başkanlığında, İstanbul Ermeni Patriği seçimini yürürlükteki prosedürler uyarınca düzenleyecektir.
– Müteşebbis Heyet, her ay, seçimlerin düzenlenmesine ilişkin yapılan çalışmalar konusunda, Ruhani Meclis’e ve kamuoyuna rapor verecektir.
– 6 ay süresince, patrik seçimleri gerçekleşmezse, Ruhani Meclis davetiyle, Patriklik Ruhaniler Genel Meclisi ve Patrikliğin bünyesindeki kilise vakıflarının başkanları meclisi kendi yetkileri çerçevesinde, Patrik Kaymakamı ve Müteşebbis Heyet hakkında güven oylaması yapılmasını önereceklerdir.
– Seçim süresince, Müteşebbis Heyet, kendi seçim propagandalarını gerçekleştirmeleri konusunda, patrik adaylarına eşit koşullar sunmayı güvence altına alacaktır.
24 Şubatta, Tüm Ermeniler Katolikosu riyasetinde, Sayın Başepiskopos Aram Ateşyan, Başepiskopos Karekin Bekçiyan ve Episkopos Sahak Maşalyan, Kutsal Makam Eçmiadzin’deki Yüce Ruhani Şura üyesi episkoposlarla görüşme yaptılar. Bu görüşmeye, Kukarats dini önderi Sayın Başepiskopos Sebuh Çulciyan da, patrik adaylarından biri olması hasebiyle davet edilmişti.
Görüşmelerin ardından, Tüm Ermeniler Katolikosu, iki günlük toplantılar zarfında üstlendikleri inisiyatifler, sergiledikleri kardeşlik ruhu ve özen için, Patriklik bünyesinde ve İstanbul Ermenileri hayatında meydana gelen durumun aşılmasına yönelik çabaları için, İstanbul Ermeni Patrikliği bünyesindeki episkoposlara takdirlerini dile getirmişlerdir. Katolikos Hazretleri, Patrikhane’nin vefalı ruhanilerine ve inançlı halka sevgisilerini ifade ederek, onlara takdislerini iletmişlerdir. Zat-ı Kutsiyetleri ayrıca Büyük Oruç’un kutsal dönemi öncesinde, inançlarının canlı kalması ve cemaat-kilise yaşamının inşası için Tanrı’dan gücünü onlardan esirgememesini niyaz eylemişlerdir.

(24 Şubat 2017, Tüm Ermeniler Katolikosluğu Enformasyon Dairesi)