“Lraper” Ermeni Patrikliği Kilise Bülteni

Sevgi (Şarapnel) Sok. No: 6, 34130 Kumkapı
Tel. (0212) 517-0970, (0212) 517-0971
Fax. (0212) 516-4833
E-mail: haybaddivan@gmail.com , haybadtivan@gmail.com
Web sitesi: http://www.lraper.org , www.turkiyeermenileripatrikligi.com

Patriklik Makamı’nın periyodik bülteni “Lraper”, Başepiskopos Mesrob Mutafyan (bugün Patrik Mesrob II. Hazretleri), Peder Krikor Damadyan, Yetkili Okuyucu Vağarşag Seropyan ve Patriklik Sekreteryası’ndan gönüllüler tarafından ilk kez, Ocak 1996’da yayınlandı. İlk birkaç sayı, fotokopi ile çoğaltıldıktan sonra baskı dönemine geçildi. Bültenin resmi sahibi Patrik Karekin II. olurken, ilk sorumlu yazı işleri müdürü olarak Peder Drtad Uzunyan atandı.

“Lraper”de, Patriklik Makamı’nın resmi haberleri ve duyuruları Ermenice ve Türkçe olmak üzere iki dilde yayınlandı. İlerleyen sayılarda içerik zenginleştirilerek dini bilgilere, vaazlara ve kültürel yazılara da yer verildi. “Lraper” cemaat mensupları tarafından yoğun ilgi gördü. Bültende, Patrikhane personelinin yanı sıra, ayrıca gönüllü çalışanlar da yer aldılar.

1999’da, “Lraper”de yalnızca Patriklik Makamı resmi haberlerine yer verildi. Aynı senenin Yaz aylarında “Lraper” yayınına ara verilir ve daha sonra bir süre internet üzerinden yayın yapılır. 2000’de bültenin basımına devam edildi.

2001’de, bültenin resmi sahibi Peder Drtad Uzunyan olurken, sorumlu yazı işleri müdürü olarak ise Ast Diyakos Vağarşag Seropyan atandı. O sene, aynı zamanda, Hıristiyanlığın Ermeniler tarafından resmi din kabul edilişinin 1700. yılına rastlamaktaydı. Bu vesile ile renkli basım yapıldı.

2003’de Ermenice, Türkçe, İngilizce yayın yapan www.lraper.org internet sitesi kuruldu. Bülten takipçileri, Patriklik Makamı’nın resmi haberlerini sanal ortamda da takip etme olanağı buldular.

2006’dan itibaren bültenin içeriği sınırlandırılarak sadece vaazlar ve Pazar günkü Kutsal Kitap’tan ayetlere yer verildi. Bununla beraber, Patrikhane haberleri, internette yayınlanmaya devam edildi.

2007’de “Lraper”in basımına son verilirken, haberlerin internet üzerinden yayımına devam edilir. 2012’de teknik sebeplerden dolayı haberlerin yayımı aksar.

Aralık 2012’de «Պատրիարքութիւն Հայոց – Ermeni Patrikliği» ismiyle bir facebook sayfası açıldı ve bu sayfa üzerinden resmi haberlerin yayımına devam edildi.

İlgiler www.lraper.org ‘u ziyaret ederek eski haberleri görebilirler.

Patrikhane’nin resmi haberleri ve çeşitli bilgilerin yayımına Patrikliğin resmi Web Sitesi’nden devam edilecektir.