MÜTEVEFFA PATRİK MESROB II. HAZRETLERİ MEZARI BAŞINDA ANILDI

Kategori: Cemaat,Cismani,Dini

Tarkmançats (Aziz Çevirmenler) Yortusu münasebetiyle, 12 Ekim 2019, Cumartesi, Patriklik Kaymakamı Episkopos Sahak Maşalyan’ın talimatlarıyla, Müteveffa Patrik Mesrob II. Hazretleri mezarı başında anıldı. S. Tarkmançats Yortusu’nun, aynı zamanda Patrik Hazretleri’nin isim gününe rastlaması münasebetiyle, benzer bir organizasyon gerçekleşmişti.

2019 MESBAD KEREZMAN 3

Saat 14.30’da, Kaymakam Hazretleri’nin önderliğinde, din adamlarından oluşan kortej, Patrik Hazretleri’nin mezarına doğru yöneldi. Törene, Patriklik Özel Kalem Müdürü Başrahip Tatul Anuşyan, Üstrahip Zadig Babikyan, Rahip Harutyun Damadyan, Kd. Peder Krikor Damadyan, Kd. Peder Kevork Çınaryan, Kd. Peder Sarkis Kuyumcuyan, Kd. Peder Zaven Bıçakçıyan, Diyakon Vağarşag Seropyan ve imanlılar da katıldılar.

2019 MESBAD KEREZMAN 2

Patrik Hazretleri’nin mezarı başında gerçekleşen Hokehankisd Duaları sonrasında, Kaymakam Episkopos Sahak Maşalyan, kısa bir konuşma yaparak şöyle dedi: “Müteveffa Patrik Şınorhk Hazretleri, Diyakos Minas’ı rahip takdis edeceği zaman, O’nun içindeki meziyetleri görerek, O’na Mesrob adını vermişti. Gerçekten, Rahip Mesrob, isminin hakkını verdi ve Aziz Mesrob’un liyakatlı bir öğrencisi oldu. O’nun sayesinde birçoklarımız Ermenice, Ermeni Kültürü, Ermeni Kilisesi ve inancımız hakkında bilgi sahibi olduk. Bu nedenle, biz O’na çok şey borçluyuz ve bugün O’nu anmak için iyi bir fırsat.”