MÜTEVEFFA PATRİK MESROB II HAZRETLERİ’NİN KABRİ AÇILDI

Kategori: Cemaat,Cismani,Dini

Türkiye Ermenileri’nin 84. Patriği Müteveffa Mesrob II Hazretleri’nin yeni inşa edilmiş olan kabri Kadasetli Patrik Sahak II Hazretleri’nin riyasetinde yapılan bir törenle açıldı.

Müteveffa Patriğin yeni bina edilmiş kabrinin inşa çalışmaları sona ermiş olduğundan 16 Haziran 2020, Salı, saat 10.30’da Şişli Ermeni Mezarlığı girişinde Patrikliğimiz diyakos ve din görevlileri Patrik Hazretleri’nin riyasetinde toplandılar. Müteveffa Patrik Hazretleri’nin kabrinin bulunduğu alanda ise Diramayr Mari Mutafyan, aile fertleri, cemaat ve semt vakıflarının yönetim kurullarının, cemaat kurumlarının temsilcileri ve cemaatimiz üyeleri hazır bulunuyorlardı.

Patrik Hazretleri’nin riyasetindeki din görevlileri okunan ilahilerle dini geçit töreni düzeninde ilerleyerek Müteveffa Patrik Hazretleri’nin kabri başına vardılar. Burada Müteveffa Patrik Hazretleri’nin 2005 yılı Paskalya Yortusu münasebetiyle Kudüs’te Kutsal Kabir Kilisesi’nde Surp Badarak sunarken ettiği vaaz ve dua kendi sesiyle yayınlandı.

PATRİK HAZRETLERİ’NİN SÖZÜ 

Patrik Hazretleri Kutsal Kitab’ın “Topraktın toprağa döneceksin” ayetinden hareketle konuştu. Ruhani reisimiz, toprağa gömülen kişinin sevdiklerinin yürek ve zihinlerine gömüldüklerini ifade ettikten sonra sözlerine devamla, “Hristiyan inancına göre ise kişi aynı zamanda Tanrı’nın yüreğinde de gömülmek ister. Patrik Mesrob böyle bir kişiydi. Tüm yaşamını cemaatinin yararına vakfetti ve yıllar boyunca verdiği hizmetlerle birçok kişinin yaşamını değiştirdi. Tanrı Sözü’nü yüreklerimize nakşetti” dedi. Kadasetli Patrik Hazretleri, müteveffa Patriğin vaaz ve yazılarının derlenerek yayınlanacağını ve bu yolla cemaatimizin Rahip, Episkopos ve Patrik Mesrob’un öğretileriyle aydınlanmasının süreceğini bildirdi. Kadasetli Patrik Hazretleri Patrik Mesrob’un annesi ve aile fertlerine taziyede bulunarak, Müteveffa Patriği toplumumuza vakfetmiş olmalarından ötürü kendilerine teşekkür etti.

MESBAD SIRIM KAROZ

HİZMETİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR

Patrik Hazretleri sözlerinin sonunda kabrin planını hazırlayan Mimar Vazken Barın’a, kabrin inşasına gerekli malzemeyi bağışlayan ve inşa çalışmalarını gözeten Yetkin Berberoğlu’na takdis beratları vererek, kendilerine teşekkür etti.

MESBAD SIRIM VAZKEN YETKIN

Patrik Hazretleri’nin sözlerinden sonra Müteveffa Patrik Hazretleri’nin ruhunun istirahati için ilahiler ve dualar okundu.

Dualar sonunda din görevlileri kabri örten siyah örtüyü kaldırdılar.

MESBAD SIRIM PATSUM

KABİR YAZITI

 

BU KABİRDE İSTANBULLU PATRİK MESROB II. HAZRETLERİ METFUN.

KADASETLİ PATRİK ŞINORHK TARAFINDAN RAHİP TAKDİS EDİLDİ.

TANRI SÖZÜ’NÜN AZİMLİ VAİZİ.

RUHANİ BABASI’NIN TEŞVİKİYLE VAAZ ÇALIŞMALARINI HERŞEYDEN ÜSTÜN KILDI.

İSTANBUL BÜYÜK ŞEHRİ’NİN PRENS ADALARI BÖLGESİ RUHANİ ÖNDERİ.

RUHANİLER HAZIRLAMA KURSLARININ FEDAKAR GÖZETMENİ.

RUHANİ MECLİSİ OTURUM BAŞKANLIĞI. PATRİKLİK GENEL SEKRETERLİĞİ, PATRİK VEKİLLİĞİ

VE NİHAYET PATRİKLİK KAYMAKAMLIĞI GÖREVLERİNDE BULUNDU.

PATRİK SEÇİLDİ VE DOKUZ YIL PATRİKLİK TAHTINDA HİZMET VERDİ.

SAĞLIĞINI KAYBETTİKTEN SONRA HASTA YATAĞINDA GEÇİRDİĞİ ONİKİ YIL SONRASINDA

VE EBEDİ YAŞAM ÜMİDİYLE YAŞAMINI NOKTALADI.

Tören başlamadan yayınlanan Müteveffa Patrik Hazretleri’nin dua ve vaaz CD’si törene katılanlara bu günün anısı olarak dağıtıldı.

MESBAD CD

 

 Video: https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/videos/711423342953469