MÜTEVEFFA PATRİK MESROB II HAZRETLERİ’NİN VEFATININ KIRKINCI GÜNÜ

Kategori: Cemaat,Cismani,Dini

Bilindiği üzere Patriklik Genel Vekili Başepiskopos Aram Ateşyan’ın talimatıyla, Müteveffa Patrik Mesrob II. Hazretleri’nin vefatından itibaren, Türkiye Ermenileri Patrikliği’nin ruhani yetki sınırları içerisinde, Paskalya yortusu arefesine kadar (20 Nisan 2019, Cumartesi) yas ilan edilmişti. Müteveffa Patriğimiz Mesrob II Hazretleri’nin vefatının kırkıncı günü ise 17 Nisan 2019, Büyük Çarşamba gününe rastlamaktadır.

Bu haftanın uygunsuzluğu ve Patrik Hazretleri’nin vefatının kırkıncı günü törenlerinin kendisine layık bir şekilde icra edilmesi görevimiz dikkate alınarak aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

Müteveffa 84ncü Patriğimiz Mesrob II Hazretleri’nin vefatının kırkıncı günü vesilesiyle, Surp Asdvadzadzin Patriklik Kilisesi’nde 27 Nisan 2019, Cumartesi, saat 10.00’da Surp Badarak sunulacaktır. Aynı gün, saat 14.00’te müteveffa Patriğimizin Şişli Ermeni Mezarlığı’ndaki kabri başında “Hokehankisd” duaları edilecektir.

Kurumlarımıza ve tüm cemaatimize duyurulur.