PATRİK GENEL VEKİLİ GİRİT’E GİDİYOR

Kategori: Bülten

Patrik Genel Vekili Başepiskopos Aram Ateşyan, İrakliyon şehrindenki cemaatimizi ziyaret etmek ve Surp Garabed Kilisesi’ndeki ayinlere riyaset etmek üzere 30 Ağustos 2013, Cuma, Girit’e gidiyor.

Cumartesi günü, Ruhani Kurul Başkanı Başrahip Tatul Anuşyan da Girit’e gidecek. Aynı gün kilise yönetim kurulu üyelerinden Santi Avedisyan’ın evladının vaftiz töreni yapılacak.

Başepiskopos Aram ve Başrahip Tatul Pazartesi günü İstanbul’a dönecekler.