PATRİK GENEL VEKİLİMİZİN SURP DZINUNT MESAJI

Kategori: Dini

dzununt“Sen benim sevgili Oğlum`sun, senden hoşnudum”
(Markos 1:11)

Mesih’in Beliriş Yortusu’nun coşkusunu bu yıl da yaşıyoruz. Her şeye kadir Tanrı’ya hamd ve yücelik olsun! Ezelden var olan Tanrı Kelamı’nın beden alarak insan olması, imanlı ve dindar bir Hristiyan için büyük önem arz eder. İman ve Tanrı’nın kurtarıcı kudretine olan güvenle, insanın düşünce ufku genişler. Bu sayede, Tanrı’nın yaratıcı Kelamı’nın insan bedeniyle belirişi yadsınamaz bir gerçek olarak kabul edilir. Bu gerçek giderek kökleşir ve iman tanıklığında bulunacak her dem taze bir ağaca dönüşür. Bu ağacın dalları ise yaşam veren meyvelerle bereketlenir.

Muş’lu Khaçadur Vartabet’in kelimeleriyle, Mesih “Erişilmez, başlangıcı olmayan, derin gizem”dir. Mesih, günahkar insanın kurtuluşunun ve Tanrı ile barışmasının teminatıdır. Günahın lekelediği “Rabbin Sureti”nin yenilenebilmesi ve günahtan arınarak doğruluk giysisini giyinilebilmesi ve sonsuz mutluluğa erişmesi Mesih sayesinde mümkündür.

MESİH DOĞDU VE BELİRDİ!

Hıristiyan ailelerin örneği olan “Kutsal Aile”yi Betlehem’deki yemlikte görüyoruz: İsa, Meryem ve Yusuf. İmanlı ve dindar bir bakire olan Meryem, hiç beklemediği bir anda Başmelek Cebrail’i karşısında buldu. Başmelek anlaşılamayacak ve kavranamayacak bir gizem hakkında konuştu. Buna göre “gebe kalıp bir oğul doğuracak, adını İsa koyacaktı. O büyük olacak, kendisine `Yüceler Yücesi`nin Oğlu` denecekti. Kutsal Ruh üzerine gelecek, Yüceler Yücesi`nin gücü O’na gölge salacak… doğacak olana kutsal, Tanrı Oğlu denecekti.” (Luka 1:31, 35). Namuslu ve onurlu bir kişi olan Dülger Yusuf Meryem’in nişanlısıydı. Nişanlısının gebe olduğunu anlayınca onu herkesin önünde utandırmak istemediği için ondan sessizce ayrılmak niyetinde olan Yusuf’a görünen Rabb’in meleği, şöyle dedi: “Davut oğlu Yusuf, Meryem’i kendine eş olarak almaktan korkma. Çünkü onun rahminde oluşan, Kutsal Ruh’tandır. Meryem bir oğul doğuracak. Adını İsa koyacaksın. Çünkü halkını günahlarından O kurtaracak.” (Matta 1:20-21).

Tanrı’nın meleği vasıtasıyla ilettiği mesajlar, Mesih’in kim olduğunu ilan etmesi yanında, O’nun misyonunu açıklıyordu. Tanrı’nın meleği Mesih’in doğumundan sonra Betlehem’deki çobanlara da göründü: “Bugün size, Davut`un kentinde bir Kurtarıcı doğdu. Bu, Rab olan Mesih’tir” (Luka 2:11).

Kutsal İncil’de okuduğumuz bir tanıklık, melekler tarafından verilmiş mesajları tamamlayıcı niteliktedir. Bu, Baba’nın tanıklığıydı. Baba, Ürdün nehrinin sularının sesini yenen “Sen benim sevgili Oğlum’sun, senden hoşnudum” (Markos 1:11) haykırışıyla Mesih’in kim olduğunu ilan ediyordu.

Baba’nın silinmez bir mühür niteliğindeki bu tanıklığı, yaşam denizinde dalgalara kapılanları koruyan parlak bir fenerdir. Asırlar boyunca birçok akımlar bu mührü yok saydılar, Tanrı’nın Biricik sevgili Oğul’unu reddettiler. Günümüzde de, azımsanmayacak sayıdaki kişiler halen, O’nu reddetmeyi sürdürmekteler. Fakat Mesih bunlara değer vermeden Baba’nın iradesi doğrultusunda “Bütün yorgunları yanına çağırarak, onlara rahatını vaad etmeye” (Matta 11:28) devam ediyor.

Tanrı’nın Biricik sevgili Oğul’u yanımıza gelmek, aramızda yaşamak ve bozunmuş yaşamımızın gidişatını düzeltmek, duygularımızı yenilemek, dünyevi akımlara kapılarak körelmiş gözleri açmak, günahın açtığı yaraları sarmak için kapımızı vuruyor. Mesih’i konuk olarak kabul etmek ve Kutsal İncil’in yaşam veren sözlerini ağırlamak için imanla yüreklerini açanlara ne mutlu. Fakat, azımsanamayacak sayıdaki kişilerin, kapının vuruluşunu duydukları halde, kapıyı açmak ve ayaklarına kadar gelmiş Kurtuluş Müjdesi’ne yer hazırlamak için zorlandıkları acı bir gerçektir.

Tanrı’nın Biricik sevgili Oğul’u çocukları, evlatlarımızı “Bırakın çocukları, bana gelmelerine engel olmayın” (Matta 19:14) sözüyle yanına çağırıyor. Fakat aileler büyük çoğunlukla çoğu kez bu çağrıyı görmezden gelmekte. Onlar, Mesih’ten uzak kalırken, farkında olmadan evlatlarının da Mesih’in takdisinden ve bereketinden yoksun kalmalarına neden olmaktalar. Tanrı’nın tanıklığı tüm ailelere güven verir. Ne mutlu bu söze kulak verenlere ve bu sözün doğrultusunda yürüyenlere. Mesih’in kutsadığı çocuklarımız Kilise’mizin sağlam ve sağlıklı geleceğinin teminatıdır. Kilisenin hizmetkarlarının sayısını yetersiz bularak şikayette bulunanların, şu hususu unutmamaları gerekir: Kilisenin hizmetkarları Mesih’in bereketlediği ailelerden yetişir. Çünkü, tüm kalpleriyle kilisenin yapılanmasına ve inananlara teselli kaynağı olmak üzere hizmet edebilmek için, Tanrı’ya adanma duygusunu hissetmek ve Mesih’in görevinin anlamını, kilise’nin rolünün önemini kavramış olmak gerekir.

Tanrı’nın Biricik sevgili Oğul’u gençlerimizin kapısını vurarak; onları gençliklerinin enerjilerini yerinde kullanarak “temiz yürekle Rab`be yakaranlarla birlikte doğruluğun, imanın, sevginin ve esenliğin ardından koşmaya” çağırıyor. Hatta, onları örnek alarak kilise hizmetlerine adanmalarını ve kilisenin gelişmesinde görev almalarını bekliyor.

Kendisini “koyunların kapısı” olarak tanıtan Tanrı’nın Biricik sevgili Oğul’u, hepimizin kapısını vuruyor. Bizleri “kendi kapısını vurmaya”, o kapıdan “Girip çıkarak otlak bulmaya, yaşama, bol yaşama sahip olmaya” (Yuh. 10:9-10) çağırıyor. Günahkar vergi mülteziminin sofrasına konuk olan Tanrı’nın Biricik sevgili Oğul’u, soframıza katılmayı arzu ediyor. Bizleri hata ve noksanlarımızı düzeltmeye çağırarak “evimizin kurtuluşa kavuştuğunu” (Luk. 19:5, 9) ilan etmeye hazır olduğunu belirtiyor.

Tanrı’nın Biricik sevgili Oğul’unun görevinin özünde dünyayı, dünya hükümranını yenme düşüncesi yoğunlaşmıştır. Bu zafer tacı Mesih’in Tanrı’nın öz Oğul’u olduğuna iman etmekle kazanılabilir. Mesih’in sevgili öğrencisi Yuhanna, “Tanrı’yı yalancı durumuna düşürme” günahını işlemememiz için, Tanrı’nın “Sen benim sevgili Oğlum’sun, senden hoşnudum” tanıklığını yücelterek, buna iman etmeyi telkin ediyor. (I. Yuh. 5.6-12)

Kutsal Doğuş ve Beliriş Yortusu’nun coşkusunu yaşadığımız bu günlerde Patriğimiz Mesrob II Hazretleri’ni de unutmuyor sağlığı için tüm dua ve dileklerimizde kendisini hatırlıyoruz. Cemaatimizin, her zaman olduğu gibi, bugün de bizimle dua birliği içinde olacaklarından eminiz. Suriye’deki Ermeni asıllı kardeşlerimiz ve dini ve etnik kökeni ne olursa olsun, aynı ülkenin tüm vatandaşları için dua ediyoruz.

Kutsal Doğuş ve Beliriş Yortusu, sağır kulakların Baba’nın tanıklığını duymalarına vesile olsun. Merhamet kapısının önümüzde açılması için, yemlikte alçakgönüllülükle dünyaya gelen Tanrısal Görkem’i, Baba’nın sevgili Öz Oğlu’nun belirişini sevelim. O kapıdan doğan Kurtuluş Işığı’yla aydınlanarak sonsuz hayatın ölümsüzlüğüne layık olalım. Bu mutluluğa erişebilmenin ümidi ile birbirimizi Kutsal Doğuş müjdesi ile selamlayalım:

MESİH DOĞDU VE BELİRDİ!
MESİH’İN BELİRİŞİ KUTLUDUR!

Ona övgü ve yücelik olsun. Amin.

Kutsal Doğuş ve Beliriş Yortusu vesilesiyle, Mesih’ten bizlere miras kalan sevgiyle, Resuli kilisemizin tüm evlatlarını, tüm episkoposları, rahipleri, pederleri, sargavakları, tıbirleri, Kalfayan Topluluğu rahibesini, Patrikliğimiz Mali komisyonu’nu, kadın ve gençlik kollarımızı, Kullanılmış Giysi ve Eşya Değerlendirme Komisyonu’nu, Surp Pırgiç Hastanesi Vakfı yöneticilerini, Başhekimi’ni, tabiplerini ve hemşirelerini, cemaat ve kilise vakıflarımızın yöneticilerini, kadın kollarını, cemaat okullarımızın kurucu temsilcilerini, müdürlerini ve öğretmenlerini, yoksullara ve engellilere yardım kollarını, İstanbul’daki okullarımızın derneklerini, insanî yardım kuruluşlarını, basınımızın yazarlarını ve çalışanlarını, İstanbul, Anadolu ve Girit Adası’ndaki tüm imanlıları kutluyor ve hepsine mutlu bir Doğuş ve Beliriş Yortusu dilerken, ruhanî, sosyal ve hayrî çalışmalarında başarılar diliyoruz.

Kutsal Doğuş ve Beliriş Yortusu vesilesiyle Surp Eçmiyadzin, Kilikya ve Kudüs’teki tarihî Patriklik makamlarımız için de dua etmeyi sürdürüyoruz. Bayram coşkusu içersinde Tüm Ermeniler Katolikosu Kadasetli Karekin II. Hazretleri’ne derin saygılarımızı sunuyoruz. Kadasetli Katolikosumuz’dan ve Eçmiyadzin Rahipler topluluğundan Patrik Mesrob II. Hazretleri için dualarını sürdürmelerini rica ediyoruz.

Kadasetli Kilikya Katolikosu Aram I. Hazretleri’ni ve Saadetli Kudüs Patriği Nurhan I. Hazretleri’ni ve onlara bağlı tüm rahipleri, ayrıca tüm Kilise Önderleri’ni ve onlara bağlı din görevlilerini Mesih’teki sevgi ile selamlıyor, Kutsal Doğuş ve Beliriş Yortusu’nu kutluyoruz.

Ermeni Kilisesi’nin dünyadaki bölgesel Ruhani Önderlerini biraderane sevgiyle ve Kutsal Doğuş’un ümit dolu müjdesiyle selamlıyoruz.

Tüm kardeş kiliselerin, özellikle de Ermeni Katolik ve Ermeni İncili Kiliseleri’nin önderlerini, din adamlarını ve cemaatlerini, Doğuş ve Beliriş Yortusu vesilesiyle Mesih’teki sevgiyle kutluyoruz.

Pederane sıcak bir sevgiyle diyasporada, gurbet ortamında gelenek ve göreneklerimizi korumaya çalışan ve doğdukları topraklarla ruhsal ve kültürel bağı koparmayan tüm İstanbul Ermenileri, Surp Haç Tıbrevank, Getronagan, Esayan, Mıhitaryan okullarından yetişenler derneklerini ve yurt dışındaki tüm dindar ve kilisesever cemaat üyelerini selamlıyoruz.

Tanrı’nın lütuf, sevgi ve kutsayan gücü hepimizle birlikte olsun. Amen.

MESİH DOĞDU VE BELİRDİ!
MESİH’İN BELİRİŞİ KUTLUDUR!

Başepiskopos Aram Ateşyan
Patrik Genel Vekili