PATRİK GENEL VEKİLİ’NİN DİRİLİŞ YORTUSU MESAJI

Kategori: Belgeler

PATRİK GENEL VEKİLİ’NİN DİRİLİŞ YORTUSU MESAJI

 

“Yeni bir hamur olabilmek için

 eski mayadan arınıp temizlenin”

(I. Kor. 5.7)

 

MESİH ÖLÜLERDEN DİRİLDİ!

MESİH’İN DİRİLİŞİ KUTLUDUR.

 

Sevgili İmanlı Cemaatimiz,

 

Bugün Mesih’in Diriliş Bayramı’nı zafer günü olarak kutlamaktayız. Mesih “Ben dünyayı yendim” demektedir. Bu galibiyet iyimserlik, ümit, mutluluk ve ruhsal teselli sunmaktadır. Dünyevi insanlar elde etmiş oldukları maddi zaferlerle övünmekteler. Ancak, gerçek bir imanlı elde ettiği ruhani ve ahlaki zaferlerle gurur duyar. Bunun kolay olmadığının farkındayız. Galibiyetimizi Mesih’e yaşam tarzımız ve örnek davranışlarımızla göstermeliyiz.

 

Ruhumuzu besleyen yedi haftalık bir Büyük Oruç döneminin ardından dualarımız, hayır işlerimiz, ve oruçlarımızdan sonra Kutsal Mezar’dan yayılan ışığı görmek, ilham almak ve meleğin verdiği “O burada yok, dirildi” teselli müjdesiyle dolmak için bu zafer gününe ulaşmış bulunuyoruz.

 

En değerli lütuf olan Tanrı’nın varlığından mahrum kalan atalarımız Âdem ve Havva gibi, insani zaaflara sahip olan biz günahkârlar da denenmelere tabi kalmaktayız. Ancak, bizler kötülüğe karşı Hz. Eyüp’ün galip gelen iradesini, Rabbimiz İsa Mesih’in Denenme Dağı’nda şeytana söylediği sözleri örnek almalıyız.

 

Sarsılmaz irademizle, Mesih’in gücüyle ve ümit veren sözleriyle şeytanın göz alıcı vaatlerine karşı koyabiliyor ve zafere doğru yürüyebiliyoruz. Bu zafer, dışlanmış olduğumuz ve göksel Babamızın vaad ettiği Göklerin Krallığıdır.

 

Sevgili İmanlılar,

İşte tüm bunları elde etmek iman, ümit ve sevgiyle mümkündür. Dua, hayır işleri ve orucun da bunlara eşlik etmesi kaçınılmazdır.

 

Asla büyük konuşarak Mesih’i inkâr etmeyeceğinde ısrar eden Petrus’a veya “Mesih’le birlikte ölelim” diyen Tomas’a benzemeyelim. Diğer yandan, kişisel çıkarları için gerçek Rabbini ve gerçek Tanrı’yı satan Yahuda’ya asla benzemeyelim. Dünyevi güçlerin görüntüsünden ürken elçiler Mesih’in muzaffer dirilişine şahit olduktan sonra aniden aslan kesildiler. Bu ise onları birleştiren ve mücadele gücü veren özellikti.

 

Elçi Pavlus’un “Mesih dirilmemişse, bildirimiz de imanınız da boştur” (I. Kor. 15.14) ifadesi bizlere aynı günahkâr yaşamda devam ettiğimizi anımsatmaktadır.

 

Elçi Pavlus Korintlilere yazdığı mektupta “Yeni bir hamur olabilmek için eski mayadan arınıp temizlenin” (I. Kor. 5.7) demektedir. O halde Diriliş Yortusu’nu kötülük ve vurdumduymazlık hamurunu içimizde barındırmaksızın samimiyet ve doğruluk içinde kutlayalım. Zamanı geldiğinde Mesih kendisini bir kurban olarak sunup günaha yönlendiren eski mayayı yok ederek saf ve lekesiz bir yaşamı mümkün kıldı. Hamursuz ekmek bunu temsil etmektedir.

 

Mesih “Diriliş ve yaşam benim”, “Yol ve gerçek benim” demektedir. Bize düşen ise O’nun dirilişine, yaşam veren sözlerine inanmak ve göstermiş olduğu gerçek ve aydınlık yolda yürümektir. O halde, ancak dirilmiş Mesih bizleri sonsuz ve güvenli limana ulaştırabilir. Ne kadar dikenli ve elemli de olsa, yolumuz daima güvenlidir. Sonsuz yaşama olan ümidimiz benliğimizden her türlü kötü alışkanlığı uzaklaştırmakta ve bizleri yeni doğmuş bir bebeğe dönüştürmektedir. Her Kutsal Sunu’da kâhin Mesih’in saf bedenini temsil eden ekmeği yükselterek “İşte, yaşam, ümit, diriliş, günahların silinmesi ve bağışı budur” diyerek bunu tüm dünyaya ilan etmektedir. Yeni doğanlar gibi Mesih’in Bedenine ve Kanına yaklaşmalıyız.

 

Sevgili cemaatimiz,

Yaşam yollarınız Mesih’in boş mezarından yayılan Diriliş ışığıyla aydınlansın. Mesih’in kutlu Diriliş gizemiyle güçlenmiş olarak bu müjdeyle birbirimizi selamlayalım:

 

MESİH ÖLÜLERDEN DİRİLDİ!

MESİH’İN DİRİLİŞİ KUTLUDUR.

 

Kutsal Diriliş Yortusu vesilesiyle, Mesih’ten bizlere miras kalan sevgiyle, Resuli kilisemizin tüm evlatlarını, tüm episkoposları, rahipleri, pederleri, sargavakları, tıbirleri, Kalfayan Topluluğu rahibesini, Patrikliğimiz Mali Komisyonu’nu, kadın kollarımızı, Kullanılmış Giysi ve Eşya Değerlendirme Komisyonu’nu, Surp Pırgiç Hastanesi Vakfı yöneticilerini, Başhekimi’ni, tabiplerini ve hemşirelerini, cemaat ve kilise vakıflarımızın yöneticilerini, kadın kollarını, cemaat okullarımızın kurucu temsilcilerini, müdürlerini ve öğretmenlerini, yoksullara ve engellilere yardım kollarını, İstanbul’daki okullarımızın derneklerini, insanî yardım kuruluşlarını, basınımızın yazarlarını ve çalışanlarını, İstanbul, Anadolu ve Girit Adası’ndaki tüm imanlıları kutluyor ve hepsine mutlu bir Diriliş Yortusu dilerken, ruhanî, sosyal ve hayrî çalışmalarında başarılar diliyoruz.

 

Kutsal Diriliş Yortusu vesilesiyle Surp Eçmiyadzin, Kilikya ve Kudüs’teki tarihî Patriklik makamlarımız için de dua etmeyi sürdürüyoruz. Bayram coşkusu içersinde Tüm Ermeniler Katolikosu Kadasetli Karekin II. Hazretleri’ne derin saygılarımızı sunuyoruz. Kadasetli Katolikosumuz’dan ve Eçmiyadzin Rahipler topluluğundan Emekli Patriğimiz Mesrob II. Hazretleri için dualarını sürdürmelerini rica ediyoruz.
Kadasetli Kilikya Katolikosu Aram I. Hazretleri’ni ve Saadetli Kudüs Patriği Nurhan I. Hazretleri’ni ve onlara bağlı tüm rahipleri, ayrıca tüm Kilise Önderleri’ni ve onlara bağlı din görevlilerini Mesih’teki sevgi ile selamlıyor, Kutsal Diriliş Yortusu’nu kutluyoruz.

 

Ermeni Kilisesi’nin dünyadaki bölgesel Ruhani Önderlerini biraderane sevgiyle ve Kutsal Diriliş’in ümit dolu müjdesiyle selamlıyoruz. Tüm kardeş kiliselerin, özellikle de Ermeni Katolik ve Ermeni İncili Kiliseleri’nin önderlerini, din adamlarını ve cemaatlerini, Kutsal Diriliş Yortusu vesilesiyle Mesih’teki sevgiyle kutluyoruz. Pederane sıcak bir sevgiyle diyasporada, gurbet ortamında gelenek ve göreneklerimizi korumaya çalışan ve doğdukları topraklarla ruhsal ve kültürel bağı koparmayan tüm İstanbul Ermenileri, Surp Haç Tıbrevank, Getronagan, Esayan, Mıhitaryan okullarından yetişenler derneklerini ve yurt dışındaki tüm dindar ve kilisesever cemaat üyelerini selamlıyoruz.

 

Tanrı’nın lütuf, sevgi ve kutsayan gücü hepimizle birlikte olsun. Amen.

 

 

 

BAŞEPİSKOPOS ARAM

PATRİK GENEL VEKİLİ