PATRİK GENEL VEKİLİ’NİN DİRİLİŞ YORTUSU (SURP ZADİG) MESAJI

Kategori: Bülten,Cemaat,Cismani,Dini,Kilise

MESİH ÖLÜLERDEN DİRİLDİ!

MESİH’İN DİRİLİŞİ KUTLUDUR!

 

 

“Kurtarıcımız Mesih İsa ölümü etkisiz kılmış,

yaşamı ve ölümsüzlüğü

Müjde aracılığıyla ışığa çıkarmıştır.”

(II. Tim. 1.10)

 

Sevgili Cemaatimiz,

 

Eğer ölülerden diriliş olmasaydı ve bizler ölerek toprağa karışacağımıza inansaydık ölüm ne feci bir durum olurdu. Bilseydik ki bedenlerimiz ve ruhlarımız sonsuza kadar kuru ve katı toprağa karışacak ve kokmuş ve çürümüş halde kalacak, ne kadar korkunç bir düşünce ortaya çıkardı.

 

Ancak, Tanrı’ya hamdolsun. Ne mutlu biz iman edenlere ne mutlu, çünkü böyle bir korkumuz ve endişemiz artık yok. Çünkü öldüğümüzde yok olmadığımızı biliyor ve iman ediyoruz. Tersine sonsuz bir yeni hayata doğmak için bir geçitten geçiyoruz. Ölüm bizim için derin bir uykudan başka bir şey değildir. Bırakalım ölüm bu bedeni çürütsün ve bozsun. Mezar onu karanlık bağrına kabul etsin. Biz bu korkunç dağılmanın sonunda yeni bir yaşamın ve karanlığın sonunda huzur dolu bir şafağın bizi beklediğine iman etmeye devam ediyoruz. Bırakalım ölüm bağırsın ve kükresin, zaferini ilan etsin, sesini yükseltsin; biz onun yok olduğunu biliyoruz. Biz onu sadece uzun, derin ve sessiz bir uyku olarak görüyoruz. İmanlılar ölümün tırpanları tarafından kurban edilsinler. Ama biz iman ediyoruz ki onlar yeni bir gündoğumuna doğuyorlar. Mesih bize öğretileriyle bu imanı aktardı ve bunu dirilişiyle kanıtladı. Ölüm İsa Mesih’le, O’nun gücü ve dirilişiyle yenildi. Ölüm tüm bağlarıyla birlikte çözüldü, tehditleri zayıfladı ve İsa’yla sonsuz hayat tüm görkemiyle gözüktü. İsa aracılığıyla yeni günün başlangıcında yeni bir ruh, yeni bir bekleyiş insanların kalbinde yer buldu. İnsan işte bu olmadan insan olma amacını kaybeder.

 

İnsanın ölümü yenmesi mümkün müydü? Kesinlikle hayır! Sadece Tanrı’nın Oğlu Mesih ölümün bağlarını çözebilir ve ölümü yenebilirdi. Mesih elemleriyle bu bağları çözdü ve kudreti ve esenliği ile onu yendi. Mezarın üstünü kaplayan sisi dağıtarak onun ardındaki sonsuz hayatı gösterdi. Sonuç olarak İsa ölümü tamamen yendi. Ölüm ondan hiç bir şeyini, ne gücünü, ne bilgeliğini, ne yüceliğini ne de iyiliğini, hiç bir şeyini çalamadı.

 

Sonsuzluk ve diriliş Eski Antlaşmada bulanık bir şekilde beliriyor. Sonsuz hayat ve diriliş Mesih ile açıkça ilan edildi. Eski toplumlarda da ölümsüzlük fikri vardı. Ancak rahatlatan bir ikna edicilik ve gerçek ışık yoktu. Putperest felsefeciler ölümsüzlüğü belirsiz, anlaşılmaz bularak onu reddettiler. Hiçbir putperest bedenin dirilişini kabul etmemişti, ta ki Müjde’nin öğretisi ilan edilinceye kadar. Mesih sadece kendisi için değil, O’na iman eden herkes için ölümü yendi. Mesih’e inanan herkes ölmez, sadece uyur ve bu uykuyu mübarek ve yüce bir uyanış takip edecek.

 

 

Sevgili imanlılar,

 

Mesih, dirilişinden önce de sonra da ölümsüzlüğü çok iyi anlatmıştı. İnsanların yüreğinin derinliklerine bir iman, bir beklenti yerleştirmişti. İman bir Hristiyan’ın yüreğindeki en kutsal, en önemli değerdir. Hristiyan’ın yüreğinden imanı, diriliş inancını çıkarın elinizde hiç bir şey kalmaz. İncil’in tüm öğretisi yok olur. Sadece ümitsizlik, karamsarlık, hayatın yozlaşması ve sonsuz ölüm kalır. Eğer birinin Mesih’in dirilişine imanı yoksa o İncil’e de inanamaz. Artık bir Hristiyan değildir. Yaşayan bir ölüdür ve artık Mesih’le dirilişe sahip değildir. O “Eğer ben olduğuma iman etmezseniz günahlarınız içinde öleceksiniz” dedi. İmanın yerine hiç bir şeyi koyamazsınız, ne ümidi, ne ahlâkı ne de felsefeyi. Eğer Mesih mezardaysa ve basit bir ölümlü insan ise artık dirilmiş Kurtarıcı değildir. Öyleyse Hristiyanlığı, Mesih’in adını, içini, imanı boş verin. Resul Pavlus şöyle diyor: “Eğer Mesih dirilmemişse bildirimiz de imanımız da boştur”.

 

Öyleyse tüm dünyaya ilan edelim: “Mesih ölülerden dirildi”. İsa Mesih’in ölümün zincirlerini kırdığından, onu yendiğinden, dirilişiyle mezarın üstündeki sisi dağıttığından, göğe yükselerek hayatı ve ölümsüzlüğü nurlandırdığından emin olalım.

 

O’nun dirilişi kutludur. Amin

 

MESİH ÖLÜLERDEN DİRİLDİ!

MESİH’İN DİRİLİŞİ KUTLUDUR!

 

Kutsal Diriliş Yortusu vesilesiyle, Mesih’ten bizlere miras kalan sevgiyle, Resuli kilisemizin tüm evlatlarını, tüm episkoposları, rahipleri, pederleri, sargavakları, tıbirleri, Kalfayan Topluluğu rahibesini, Patrikliğimiz Danışma Kurulu’nu ve Mali Komisyonu’nu, Kadınlar kolumuzu, Gençlik Komisyonumuzu, Kullanılmış Giysi ve Eşya Değerlendirme Komisyonu’nu, Surp Pırgiç Hastanesi Vakfı yöneticilerini, Başhekimi’ni, tabiplerini ve hemşirelerini, cemaat ve kilise vakıflarımızın yöneticilerini, kadın kollarını, cemaat okullarımızın kurucu temsilcilerini, müdürlerini ve öğretmenlerini, yoksullara ve engellilere yardım kollarını, İstanbul’daki okullarımızın derneklerini, insanî yardım kuruluşlarını, basınımızın yazarlarını ve çalışanlarını, İstanbul, Anadolu ve Girit Adası’ndaki tüm imanlıları kutluyor ve hepsine mutlu bir Doğuş Yortusu dilerken, ruhanî, sosyal ve hayrî çalışmalarında başarılar diliyoruz.

Kutsal Diriliş Yortusu vesilesiyle Surp Eçmiyadzin, Kilikya ve Kudüs’teki tarihî Patriklik makamlarımız için de dua etmeyi sürdürüyoruz. Bayram coşkusu içersinde Tüm Ermeniler Katolikosu Kadasetli Karekin II. Hazretleri’ne derin saygılarımızı sunuyoruz.

Kadasetli Kilikya Katolikosu Aram I. Hazretleri’ni ve Saadetli Kudüs Patriği Nurhan I. Hazretleri’ni ve onlara bağlı tüm rahipleri, ayrıca tüm Kilise Önderleri’ni ve onlara bağlı din görevlilerini Mesih’teki sevgi ile selamlıyor, Kutsal Diriliş Yortusu’nu kutluyoruz.

Kutsal Diriliş Yortusu vesilesi ile başta Ermeni Katolik ve Protestan Kiliseleri olmak üzere tüm kardeş Kiliseler’in ruhani önderlerini, din görevlilerini ve imanlı cemaatlerini de Mesih sevgisi ile kutluyoruz.

 

Diaspora’da bulunan İstanbul Getronagan, Esayan ve Mıhitaryan Okulları Dernekleri’ne, yurtdışında yaşayan ve zor şartlarda gelenek ve göreneklerine sahip çıkmaya çalışan imanlı cemaat üyelerimize en içten sevgilerimizi gönderiyoruz.

Tanrı’nın lütuf, sevgi ve kutsayan gücü hepimizle birlikte olsun. Amen.

 

 

MESİH ÖLÜLERDEN DİRİLDİ!

MESİH’İN DİRİLİŞİ KUTLUDUR!

 

BAŞEPİSKOPOS ARAM ATEŞYAN

PATRİK GENEL VEKİLİ