PATRİK HAZRETLERİ GAZTURMAN GAYAN YÖNETİM KURULU’NU KABUL ETTİ

Kategori: Cemaat,Cismani

Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri, 27 Ocak 2020, Pazartesi, Saat 10:00’da, Patrikhane’de, Ari Çolak başkanlığındaki, Gazturman Gayan Yönetim Kurulu’nu kabul etti.

 

Ziyaretçiler, nezaket ziyaretiyle Patrik Hazretleri’ni ziyaret ederek, kendilerine başarı dilekleri sunmayı arzulamışlardı. Ziyaret münasebetiyle, Gazturman Gayan’ın, çocuk hizmeti kanalıyla cemaatimize hizmet etmeye devam edeceğini belirttiler.

2020 GAZTURMAN GAYAN

Patrik Hazretleri, nezaket ziyareti münasebetiyle teşekkür etti Gazturman Gayan, özellikle yaz döneminde büyük bir sorumluluk üstlenmekteydi. Bu doğrultuda, hizmet sahasını daha verimli kullanmaları hususunda pederane öğütlerde bulundu. Patrik Hazretleri, bu kurumun, Müteveffa Patrik Şınorhk’dan miras kaldığını hatırlatırken, yeni seçilen Patrik sıfatıyla, kendi haleflerinin benzerliğinde cemaatimiz çocuklarına özel şefkat göstereceğini belirtti. Bu doğrultuda, yöneticilere başarı dileklerini sundu.