PATRİK HAZRETLERİ MERHUM EPİSKOPOS MEĞRİG SRPAZAN İÇİN BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Kategori: Belgeler,Bülten,Dini,Kilise

Meghrig srpazan

Patrik Sahak II Hazretleri, 18 Ocak 2021 tarihli yazı ile, Kilikya Katolikosu Aram I Hazretleri’ne başsağlığı diledi.

Kilikya Katolikosluğu Rahipler Topluluğu üyesi ve Ruhban Okulu müdürü Episkopos Meğrig Parikyan’ın vefatı dolayısıyla yazdığı mektubunda Patrik Hazretleri otuz iki yıllık din adamlığı ve Ermeni Kilisesi’ndeki yöneticilik hizmeti veren merhum Episkopos Meğrig Srpazan için şöyle dedi:

“Genç sayılabilecek yaşta vefat eden Episkopos Meğrig Srpazan’ın zamansız vefatı kalbimizi derinden yaraladı. Ermeni Kilisesi Merhum’dan daha çok hizmetler bekliyordu ve o, uzun yıllarını hizmet için vermeye hazırdı.

Antelias’taki Katolikosluk Makamı’nı ziyaretlerimizde Merhum Srpazan’ın hizmetleri hala hafızalarımızda duruyor. Sizin de konuşmanızda ifade ettiğiniz gibi, Merhum Srpazan, kendisine verilen görev her nerede ve her ne olursa olsun, hizmete daima hazırdı.

Onun, rahipler ve din görevlilerinin yanı sıra, ruhban okulundaki öğrenciler tarafından da ne kadar sevildiğini çok iyi biliyoruz. Her konumdaki inanlılardan gördüğü sevgi ve saygı, onun ne popüler olduğunu ve öğretmenlerinden ile önceki nesillerden neler aldığının en güzel kanıtıydı.

Patrik Hazretleri, şahsı, Ruhani Meclis, ruhaniler, cemaat kurumlarımızın yöneticileri ve imanlı halkımız adına Katolikos Aram I Hazretleri’ne ve Kilikya Katolikosluğu’na bağlı tüm din görevlilerine başsağlığı diledi.