PATRİK HAZRETLERİ PATRİKLİK KATEDRALİ’NDEKİ AREVAKAL TÖRENİ’NE RİYASET ETTİ

Kategori: Dini,Kilise

5

Büyük Oruç döneminde, İstanbul’daki çeşitli kiliselerimizde Arevakal Töreni gerçekleştirmek ve Rab’bin Sözü’nü paylaşarak cemaatimize ruhani besin sağlamak bir gelenek haline gelmiştir.

Bu güzel gelenek, bu yıl da Büyük Oruç’un ilk Çarşamba’sı gerçekleşeme başladı. Patriklik Makamı tarafından görevlendirilen vaizler Arevakal Törenleri’ne riyaset etmeye ve Büyük Oruç hakkında vaaz etmeye başladılar.

Arevakal Töreni, Ermeni Kilisesi’nin 7 temel töreninden birisidir ve özellikle Büyük Oruç döneminde şehrimizde büyük bir coşkuyla gerçekleşmektedir. Törendeki dualar ve ilahiler, İsa Mesih’in Gerçek Işık olduğunu hatırlatır. Tanrı’ya yükselen her dua, imanlıların ruhlarının aydınlanma niyazıyla doludur.

Patriklik Katedrali’nde, 19 Şubat 2021, Cuma, saat 10:30’da, Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri’nin riyasetinde, ilk Arevakal töreni gerçekleşti. Törene Patriklik ruhbanları ve din görevlileri katılırken, ilahiler Kd. Peder Drtad Uzunyan önderliğindeki din adamları ve muganniler tarafından seslendirildi.

Tören esnasında, din görevlileri diz çökerek “Der Voğormiya” (Rab merhamet et!) ilahisini söyleyerek, esenlik, şifa ve Rab’bin inayetini niyaz ettiler. Ayrıca, S. Haç’a ithaf edilmiş ilahiler de seslendirilerek, hastaların şifa bulmaları için özel dualar okundu.

6

Daha sonra, Patrik Hazretleri mesajlarını paylaştı. Ruhani Önderimiz öncelikle “Ya Rab, aç dudaklarımı, Ağzım senin övgülerini duyursun”(Mez. 51:15) ayetini yorumlayarak, tövbenin ve Büyük Oruç’un anlamlarına değindi. Büyük Oruç’un Rab’bi övme ve yüceltme dönemi olduğunu hatırlatarak, ağzımıza dua için açabilmemiz için de Tanrı’ya başvurduğumuzu söyledi. Dua ederken, bazen zorluklar yaşandığına değinerek, bu zorlukların çoğu zaman insanları kelimenin tam anlamıyla dua etmekten alı koyduklarını hatırlattı. Öyle ki, Büyük Oruç bir tövbe dönemi olması vasfıyla, Tanrı’ya yönelecek dua sözcüklerini kullanmamız için iyi bir fırsat olarak bizleri beklemekte.

Patrik Hazretleri, daha sonra Büyük Oruç’un yenileyici gücü hakkında konuştu ve Büyük Oruç’un İsa Mesih’le yenilenme dönemi olduğunu söyledi. Patrik Hazretleri sözlerine şöyle devam etti: “Yenilenme kelimesi kulağa hoş gelmekle birlikte, insanlık, ne şekilde yenilenmesi gerektiğini bilmiyor. Bu esnanda, kilisenin öğretileri yenilenme yollarını bizlere göstermekte. Büyük Oruç dönemi, kilisemiz çeşitli vesilelerle imanlıları öğütlemekte ve onları yenilenme yoluna sevk etmektedir.” Patrik Hazretleri, orucun Tanrı’yla bir pazarlık aracı olmadığını da hatırlattı ve orucun yaşantımızı olumlu olarak düzenleyecek bir araç olarak kullanılması gerektiğini vurguladı. Sözlerine son verirken Büyük Oruç’un kilisemiz cemaati için bereketli geçmesi dileğinde bulundu.

Tören, hep birlikte söylenen Rab’bin Duası ve Patrik Hazretleri’nin son takdisiyle son buldu.

Bu yıl, Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri, Büyük Oruç Dönemi’nde, her Cuma, Patriklik Katedrali’ndeki törenlere riyaset edecek ve vaaz verecektir. Ruhani Önderimizin riyaset edeceği bu törenler, Patrikliğimiz’in “Facebook” sayfasından ve Lraper’in “Youtube” kanalından canlı olarak yayınlanacaktır.

 

  • 3
  • 4
  • 2
  • 1
  • 5
  • 6