TÜRKİYE ERMENİLERİ PATRİĞİ
MESROB II’NİN (MUTAFYAN) BİYOGRAFİSİ
mesrob-badriark

16 Haziran 1956 İstanbul’da doğdu.
1963-1968 Taksim Esayan Ermeni İlkokulu.
1968-1973 Nişantaşı İngiliz Erkek Lisesi.
1973-1975 Stuttgart Amerikan Lisesi (Almanya).
1975-1979 University of Memphis (ABD), Lisans: Sosyoloji ve Felsefe.
1977-1979 Sewanee Anglican Seminary Memphis extension, Lisans kursları: Teoloji.
19 Temmuz 1977 Üç Horan Ermeni Kilisesi’nde Episkopos Şahan Sıvacıyan Tarafından Diyakos (Deacon) takdis oldu.
13 Mayıs 1979 Patrik Şınorhk I. Hazretleri tarafından Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi’nde Rahip (Hieromonk) takdis oldu.
1979-1982 Hebrew University of Jerusalem (İsrail),
Lisansüstü: Eski Ahit (Old Testament) Tarih ve Edebiyatı.,
Jerusalem University College (eski Amerikan Enstitüsü),
Lisansüstü: Kitab-ı Mukaddes Arkeoloji (Biblical Archeology).
1979-1980 Kudüs Ruhban Okulu‘nda öğretmenlik yaptı,
Verdiği dersler: İngilizce ve Eski Ahit.
1982-1983 Patrik Şınorhk I. Hazretleri’nin sekreteri idi.
7 Mayıs 1983 Kitab-ı Mukaddes ve Gelenek” adlı çalışmasını
Tamamlayarak Patrik Şınorhk I. Hazretleri’nden Beyoğlu Üç
Horan Kilisesi’de Üstrahip (Vartabed) payesini aldı.
Kınalıada Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi’nin vaizliğine atandı.
6 Haziran 1983 Patrik Hazretleri tarafından Patrikhane Genel Sekreterliğine getirildi,
Ruhani Meclis ve Danışma Kurulu üyeliklerine atandı
11/1983-02/1984 Askerlik görevini Burdur’da 5. Topçu Tugayı’nda tamamladı.
3 Mayıs 1986 “İbrani Atalarının Mısır Köleliği Öncesindeki Dini” adlı
Çalışmasını tamamlayarak Patrik Şınorhk I. Hazretleri’nden
Kınalıada Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi’nde Başrahip
(Dzay. Vartabed) payesini aldı.
21 Eylül 1986 Katolikos Vazken I., Patrik Şınorhk I. ve eski Kudüs Patriği Diran tarafından Eçmiyazdin’deki Katolikosluk Kilisesi’nde Episkopos (Bishop) takdis edildi.
1988-1989 Roma St. Thomas Aquinas (Angelicum) Üniversitesi (İtalya), Lisansüstü: Kiliseler-/Dinlerarası İlişkiler Teolojisi, (Ecumenical Theology) uzmanlığı.
1 Temmuz 1988 Patrik Şınorhk I. Hazretleri’nin beratıyla Ermeni Cemaati’nin Adalar Ruhani Önderi (Suffragan Bishop of the Princes’ Islands) görevine atandı.
03/1990-09/1990 Geçici Ruhani Meclis Başkanı idi.
5 Eylül 1990 Patrik Karekin II. Hazretleri’ni seçen Ruhani ve Sivil Delegeler tarafından Ruhani Meclis üyeliğine seçildi ve ilk oturumda Ruhani Meclis Başkanı (Chairman of the Religious Council) oldu.
6 Kasım 1990 Patrik Karekin II. Hazretleri tarafından Kiliseler-Dinlerarası ilişkilerden sorumlu Patrik Vekili (Patriarcal Vicar for Ecumenical Affairs) tayin edildi.
1991-1997 Papaz ve Rahip adaylarının göreve hazırlanabilmeleri için, Patrik Karekin II.’nin Patrikhane bünyesinde kurduğu Ruhban Eğitim Kursu’nda Gözetmenlik (Overseer of the Theological Auditorium) görevini üstlendi; 10 papaz ve rahibin eğitim ve öğretimini sağlayarak takdis etti.
1991-1997 Patrik Karekin II. Hazretleri’nin Danışma Kurulu Başkan Yardımcısı idi (Vice-President of the Patriarchal Advisory Council).
5 Aralık 1992 Katolikos Vazken I. Hazretleri’nin beratıyla Başepiskopos (Archbishop) payesini aldı.
Haziran 1996 Patrik Karekin II. Hazretleri’nin isteğiyle Patrikhane’nin Bilimsel dergisi Şoğagat’ın başyazarlığını (Editor-in Chief of the Shoghagat Theological Review) üstlendi.
27 Ekim 1997 Patrik Karekin II. Hazretleri tarafından Patrikhane Sekreteryası ve noterlik kanalıyla Patrik Yetkili Vekili (Patriarchal Vicar General) olarak görevlendirildi.
16 Mart 1998 Patrik Karekin II. Hazretleri’nin vefatını müteakiben Ruhani Meclis’in oybirliğiyle aldığı kararla Patrik Genel Vekili (Patriarchal Locum Tenens) olarak görevlendirildi.
3 Ağustos 1998 84. Türkiye Ermenileri Patriği seçimle ilan ve add olunana dek Patriklik makamını idare etmek üzere Türkiye Ermenileri Ruhani Genel Meclis tarafından Patrik Kaymakamı (=Değabah) seçildi.
14 Ekim 1998 Türkiye Ermenileri Delegeler Meclisi tarafından 84. Türkiye Ermenileri Patriği seçildi.
2 Kasım 1998 Bakanlar Kurulunun 98-11964 sayılı kararıyla Patrikliği resmen tanınarak kendisine mabetler dışında ruhani kisve taşıma hakkı verildi.
21 Kasım 1998 Andını içerek Patriklik Asası’nı aldı ve tahta yükseldi.
15 Mayıs 2003 St. Mary’s Catholic University, Washington DC tarafından fahri doktor ünvanı.
12 Ocak 2009 St. Nicholas Gümüş Gül ödülü.

 

Anadilleri gibi kullandığı yabancı dil: İngilizce
Akademik çalışmalarında kullandığı diller: Klasik Ermenice, Fransızca, İbranice, İtalyanca
Üyesi bulunduğu kurumlar: Esayan Okulundan Yetişenler Derneği,
University of Memphis Alumni
Association, Biblical Achaeology Society,
American Schools of Oriental Research,
Society for the Canon Law of Eastern Churches,
TEMA Vakfı, Noel Baba Vakfı