TÜRKİYE ERMENİLERİ PATRİĞİ
SAHAK II’NİN (MAŞALYAN) BİYOGRAFİSİ

1962’de İstanbul Bayrampaşa’da “Şahin Maşalı” olarak doğdu. Vaftiz töreninde kendisine “Şahan”adı verildi.

Temel eğitimini Tevfik Kut İlkokulu’nda, Gedikpaşa Ortaokulu’nda ve Bakırköy Lisesi’nde tamamladı. 1979’da İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği’ni kazandı. Rahip olmaya karar vererek, İTÜ’den ayrıldı (1982) ve 20 yaşında Ermenice öğrenmeye başladı.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’ndeki eğitimi sırasında (1983-1987), Müteveffa Patrik Şınorhk Hazretleri tarafından ruhanilik için öğrenci olarak kabul edildi. Yükseköğrenimiyle eş zamanlı olarak; Ermenice, Törenbilim, Kilise Tarihi ve Öğretileri konularında özel derslerle rahipliğe hazırlığını sürdürdü.

Patrik ŞnorhkKalusdyan, Patrik MesrobMutafyan, Rahip ŞnorhkKasbaryan, Peder ŞnorhkMuradyan, SiranuşFeruhan, Dr. VartanGomikyan, JirayrArslanyants, Father John Whooley gibi değerli öğretmenlerden dersler aldı.

Üstrahip (Vartabed) MesrobMutafyan’ın, Bakırköy Kilisesi’nde her Perşembe kadınlar için düzenlediği Türkçe vaazlarını devralarak sürdürdü (1984-1988). Aynı dönemde ÜstrahipMesrobMutafyan’ınGedikpaşa Kilisesi’ndeki vaazlarını da dönüşümlü olarak üstlendi.

Patrik ŞınorkKalusdyan tarafından diyakos(sargavak) olarak takdis edildi (1986).

Kısa dönem askerlik görevini Kağıthane ve Tatvan’da tamamladı (1988-1989).

1989’dan itibaren Londra’da, Belçika Leuven Üniversitesi’nin programlarını izleyen AllenHall Koleji’nde teoloji okudu, iftihar listesinde yer alarak “Magna Cum Laude” derecesiyle 1994’de mezun oldu.Aynı zamanda Londra Ermeni Kilisesinediyakos(sargavak) olarak hizmet etti.

1992 yazında Patrik KarekinII. (Kazancıyan) tarafından Rahip (Apeğa) olarak takdis edildi.

1994-1997 dönemini manastır hayatını tanımak için Kudüs’te geçirdi. Patrik TorkomII’nin (Manukyan) desteğiyle, 3 yıl boyunca, halk için “Kutsal Kitap Çalışmaları” düzenledi,Tarkmançats Lisesi’nde müdürlük ve din dersi öğretmenliği yaptı.

Master çalışmalarını,Dublin’de (İrlanda) bir Cizvit(Jesuit) üniversitesi olan Milltownİnstitute of PhilosophyandTheology’deSpirituality dalında yürüterek (1997-1999),“İman ve Şifa Mucizeleri” teziyle 2000 yılında tamamladı.

1999-2005 yıllarında İstanbul Kınalıada, Kumkapı Dışı, Gedikpaşa ve Galata kiliselerinde ruhanilik ve vaizlik görevlerini yürüttü. Aynı dönemde Ruhani Meclis’in Başkan yardımcısı oldu. Yurtiçinde ve yurtdışında toplantı ve konferanslarda Patrikliğimizi temsil etti. Patriklik Makamı’nınkilise bülteni Lraper’de pek çok yazısı yer aldı.

Eçmiadzin’deki (Ermenistan)Kevorkyan Teoloji Akademisi’nde(2005-2011) öğretim üyeliği, dekan yardımcılığı ileüç yıl boyunca dadekanlık görevlerini yürüttü. Günümüzde dünya üzerinde aktif olarak görev yapan 200’den fazla din adamının hazırlanmasında katkıda bulundu.

Eğitmenlik ve yöneticilik görevlerinin yanında, halka yönelik vaizlik ve ruhani danışmanlık görevini sürdürdü. Şoğagat TV’de İncil yorumlayan “AvedaraniUsutsum” adlı, Ermenistan ve diasporada yayınlanan 72 program yaptı (2008-2010). Bu başarılı programlarla sosyal medyada1,5 milyonun üstünde tıklanma sayısına ulaştı.

Ünlü patrikler HovhannesGolod ve KrikorŞığtayagir’in hayatları hakkında kurgulanmış “YerguUkhdavor” (İki Adanmış Kişi) isimli dini tarihi bir roman yazdı. Defalarca baskısı gerçekleşen bu roman, SurpEçmiadzin yayınlarının en popüleri ve başarılısı olarak kabul edildi.

2006 yılında Üstrahip (Vartabet), 2008 yılında ise Episkopos rütbelerini alarak, 2011’de İstanbul’a döndü ve Ermeni Patrikhanesi Kiliselerarası ve Dinlerarası İlişkiler Sorumlusu oldu. Ekümenik ilişkiler bağlamında Türkiye Kiliseleri Ortak Komisyonu’nda aktif rol üstlendi. Bu komisyon kilise tarihinde ilk kez Katolik, Ortodoks ve Protestan inançlarının ortak imanını bir kitap olarak yayınladı. İngilizceye de çevrilen “Temel İlkeleriyle Hristiyanlık” adlı bu kitabı komisyonla birlikte kaleme aldı.

Patrik Mesrob II. Hazretleri’nin vefatının ertesinde, 4 Temmuz 2019’da “Patrik Kaymakamı” seçildi, düzenli vaazlar vermekte ve Sahakyan-Nunyan Ermeni Lisesi din dersi öğretmeni olarak görev yapmaktadır.

Türkçe ve Ermenice’ninyanısıra, iyi derecede İngilizce bilmektedir. Dini eğitimin bir parçası olarak Yunanca, Latince ve İbranice çalışmıştır.