PATRİKHANE – SURP HOKİ ŞAPELİ – SURP ANTREAS ŞAPELİ – SURP KRİKOR NAREGATSİ AYAZMA ŞAPELİ

İletişim Bilgileri
Sevgi (Eski Şarapnel) Sok. No: 6, 34130 Kumkapı
Tel.: (0212) 517-0970 veya 0971
Faks: (0212) 516-4833
E-mail: haybaddivan@gmail.com
haybadtivan@gmail.com
Web Sitesi: http://www.lraper.org
www.turkiyeermenileripatrikligi.com
Harita