PATRİKHANE’DE DANIŞMA TOPLANTISI

Kategori: Belgeler,Cemaat,Cismani

Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri’nin davetiyle, 31 Ocak 2020, Cuma, saat 17.00’de, Patrikhane bünyesinde, okullarımızın ve kiliselerimizin depreme dayanıklılığı konulu danışma toplantısı düzenlendi. Toplantıya Patriklik Genel Sekreteri Başrahip Tatul Anuşyan, Patrik Vekili Kd. Peder Krikor Damadyan, Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bedros Şirinoğlu, 13 okulu gözeten yönetim kurulu başkanları, belediyelerde görev yapan cemaatimiz üyeleri, Öğretmenler Vakfı ve HAYCAR temsilcileri katıldılar.

Patrik Hazretleri, açılış duasında sonra, toplantının amacını açıkladı ve Patriklik Makamı’nın ruhani, kültürel, sosyal ve hayri kurumlarımızın durumlarıyla yakinen alakadar olduğunu bildirdi.

HAYCAR üyelerinden Kevork Özkaragöz, yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler sundu ve yapmış oldukları araştırmalar sonucunda,  cemaat okullarımızın binalarının sağlam olduklarına kanaat getirdiklerini belirtti.

Yapılan görüşme sonucunda, tedbir amaçlı olarak, binaların kontrollerinin daha ayrıntılı bir şekilde yeniden yapılması kararlaştırıldı. Bu bağlamda İren Bıçakçı başkanlığındaki HAYCAR üyeleri, Selina Doğan, Vazken Barın katılımlarıyla bir komisyon kurulacak ve komisyona Patrik Vekili Kd. Peder Krikor Damadyan riyaset edecektir.