PATRİKHANE’DE DİYALOG BULUŞMASI

Kategori: Cemaat

Patriklik Kaymakamı Episkopos Sahak Maşalyan’ın davetiyle, 20 Eylül 2019, Cuma, saat 10.30’da, Yedikule Surp Pırgiç Hastanesi Yönetim Kurulu ve Getronagan Okulu Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri bir değerlendirme toplantısında bir araya geldiler.

 

Toplantının amacı 10 Eylül 2019, Salı, Samatya S. Kevork Ermeni Kilisesi Sevgi Sofrası hazırlık yemeğinde Bedros Şirinoğlu’nun Getronagan Lisesi ile ilgili sarfettiği sözleri karşılıklı olarak müzakere etmekti.

 

Patriklik Kaymakamı’nın riyasetinde gerçekleşen toplantıda başkanlar Bedros Şirinoğlu ve Harutyun Ebeoğlu’nun yanı sıra Patrikhane Genel Sekreteri Başrahip Tatul Anuşyan, Galata Kilisesi din görevlisi Üstrahip Zadig Babikyan, Getronagan Okulu Sevgi Sofrası Onursal Başkanı Hayg Aslanyan, Herman Balyan, Kevork Nergis, Vartavar Cavak, Minas Kapusuz, Vağarşag Büyüksimkeşyan ve Haçik Canel de hazır bulundular.

 

Sorunu özetleyen Episkopos Hazretleri’nin ardından söz alan Bedros Şirinoğlu “Militan” sözüyle anlatmak istediğini “Bir davaya inanmış ve aktif olarak mücadele eden kişi” olarak tanımlamış olduğunu belirtti. Sözlerinin bazı basın ve sosyal medya ortamında abartılarak çarpıtıldığını, amacının okula faydalı olmak olduğunu, ailelerden ve resmi mercilerden aldığı duyumların sorumlu kişilerce dikkate alınıp değerlendirilmesi gerektiğini ve durumun aciliyetini bir kez daha vurguladı.

 

Buna cevaben söz alan Getronagan Okulu Yönetim Kurulu Başkanı Harutyun Ebeoğlu, Bedros Şirinoğlu’nun samimiyetinden ve faydalı olma niyetlerinden şüphe etmediklerini belirtti. Ancak, “Militan” sözcüğünün geniş anlamında okul yöneticilerini, öğretim kadrosunu, mezunları ve velileri rahatsız ettiğini, anlamını aşan talihsiz bir söz olduğunu belirtti. Bu konunun kendilerinin dışında polemik konusu yapılarak Bedros Şirinoğlu’na abartılı suçlamalar yönetilmesini paylaşmadıklarını da vurguladı. Ayrıca, bu gibi hassas konuların daha özel ortamlarda konuşulması gerektiğini söyledi.

 

Özellikle okulun depreme dayanıklılığı sorunu tüm katılımcılarca olumlu karşılanarak gerekli bilimsel tetkiklerin yapılması kararlaştırıldı.

2019 GETRONAGAN BULUSMA

Katılımcılar Patriklik Kaymakamı’na bu girişimden dolayı teşekkür ederek yapıcı diyalogların önemini vurgulayarak bu gibi buluşmaların sürekliliğini temenni ettiler.