PATRİKHANE’DE EKONOMİK GÜNDEMLE TOPLANTI

Kategori: Cemaat,Cismani,Kilise

Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri’nin başkanlığında, 27 Ağustos 2020, Perşembe, Patriklik kabul salonunda, ekonomik gündemle bir toplantı gerçekleşti. Toplantıya, S. Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı’ndan Mihran Onur, Karagözyan Okulu Vakfı’ndan Karun Kovan, S. Haç Tıbrevank Lisesi Vakfı’ndan Varujan Bulgan, Kadıköy S. Takavor Kilisesi Vakfı’ndan Sarven Sertşimşek, Beykoz S. Nigoğayos Kilisesi Vakfı’ndan Aret Çiçekeker, Aret Ferahyan başkanlığında bir araya gelen genç ekonomistlerden bir grup ve Ermeni Vakıflar Birliği (ERVAB) koordinatörü Hosrov Köletavitoğlu katıldılar.

Toplantı Patrik Hazretleri’nin açılış duası ve iyi dilekleriyle başladı. Patrik Hazretleri, toplantının gündemine değinerek, cemaat kurumlarımız arasında yardımlaşmanın daha da önem kazandığının altını çizdi. Bu bağlamda, maddi yardımlaşmayı daha verimli hale getirmek için, ERVAB tarafından çalışma gruplarının kurulması önerilmişti. Bu doğrultuda gerekli ön çalışmalar yapılmıştı ve biri yöneticilerden diğeri ise ekonomistlerden oluşan iki çalışma grubu çalışmaya hazırdı. Böylece cemaatimizdeki ekonomik tablo biraz daha belirginleşecek ve gerekli tasarrufların yapılması daha kolaylaşacaktı.

Patrik Hazretleri toplantıda hazır bulunan gençler için de bir parantez açtı. Onların cemaat yaşantısında aldıkları bu yeni sorumluluk gerçekten takdire layıktı. Onların katılımlarıyla genç ve dinamik bir güç cemaat yaşantısında olumlu etkiler gösterecekti. Bu proje sayesinde onlar kendi bilgilerini sunma olanağı bulacaklardı. Patrik Hazretleri, gençlerin gelecekte de cemaatin yönetim kademesinde yer almasını diledi.

İlk olarak, Patrikhane Mali Komisyonu üyelerinden Arek Ferahyan’ın başkanlığında, Murat Berberoğlu ve Vartavar Cavak gözetiminde oluşturulan ekonomik çalışma grubunun üyeleri tanıtıldı. Bu çalışma grubunda şu isimler yer alıyor: Agop Agopoğlu, Aksel Şahingöz, Ara Kurtoğlu, Ararat Dönel, Aren Sağıroğlu, Ari Delgi, Ari Tütüncüoğlu, Arman Çiçekoğlu, Arman Kendirli, Artun Odabaşyan, Burak Özagazar, Garbis Boğazlı, Liana Maraşlıyan, Nora Sabah, Nora Şirinoğlu, Noreg Şen, Sevan Çorluoğlu, Sevan Muradyan, Tara Dökmeci ve Vahan Alyanakyan. Çalışma grubunun üyeleri, Patrikhane Mali Komisyonu’yla koordineli olarak çalışacak ve kilise vakıf yönetim kurulları tarafından hazırlanan ve Patrikhane’ye sunulan yıllık bilançoları analiz edecekler. Grubun tüm üyeleri özel şirketlerde çalışmaktalar ve ekonomist sıfatıyla kendi bilgileriyle bu projede hizmet edecekler. Kendi çalışmaları, aynı zamanda yönetim kurulları için danışmanlık mahiyeti taşıyacak. Toplantıda hazır bulunan gençler daha sonra, kendilerini tanıttılar ve cemaatimizin yönetimsel mekanizması hakkında bilgi edindiler.

MALI TOPLANTI

Daha sonra, S. Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı, Karagözyan Okulu Vakfı, S. Haç Tıbrevank Lisesi Vakfı, Kadıköy S. Takavor Kilisesi Vakfı, Ortaköy S. Asdvadzadzin Kilisesi Vakfı ve Beykoz S. Nigoğayos Kilisesi Vakfı temsilcilerinden oluşan ikinci çalışma grubu tanıtıldı. Vakıf yöneticilerinden müteşekkil bu grup, mali komisyonun hazırlayacağı analiz raporlarını ve önerilerini derleyip ERVAB’ın gündemine sunacak.