PATRİKLİK KAYMAKAMI’NIN YENİ YIL MESAJI

Kategori: Belgeler,Cemaat,Kilise

tr yeni yil

“Aranızda yabancı ilah olmasın, Başka bir ilaha tapmayın!”

(Mezmur 81:9)

Bir yılı daha geride bırakıyoruz. Her yeni yılın bizlere zaman kavramını hatırlattığı inkâr edilemez bir gerçek. Farkında olalım veya olmayalım, yeni yıla girerken zamanın çok hızlı bir şekilde akıp gittiğini görüyoruz. Bununla birlikte, insanın dünyadaki sınırlı yaşamını bir okyanusa benzetilebilecek Tanrı’nın varlığıyla karşılaştırdığımızda, onun bir damla suya eşdeğer olduğu gerçeğini genellikle gözden kaçırırız.

Yeni yıl arefesinde bulunuyoruz. Günümüz yaşam koşulları her ne olursa olsun, Yeni Yıl genellikle sevinç kaynağı olarak kabul edilir. İnsanlar kendi olanaklarıyla sofralar etrafında toplanır, eğlenir, güler ve sevinirler. Fakat bunlar ve bunlara birleşen iyi dilekler, genellikle dünyasal değer ölçüleri sınırları içinde kalırlar. Yeni yılda halk arasında “mutlu yıllar, çok senelere, iyi yıllar” dilekleri yankılanır. Bu dilekler, yaşamımızın Sahibi’nin ve tüm iyiliklerin kaynağının yerin ve göğün Yaratıcısı olduğu inancımızdan yoksun kalmaları durumunda gerçek anlamlarını bulamazlar. Ne yazık ki bu yoksunluk genellikle insani zaaflar ve bağnazlık sonucu yaşamların putlara çevrilmesinin kapısını aralar. Tanrı sonsuzdur, fakat insan ölümcüldür ve insan yaşamı sınırlıdır. Bu bağlamda, geçici olanı tanrılaştırmak ve onu tapınma aracına çevirmek, geçici olarak bizlere verilen yaşamımızın lütuftan boşalmasına ve anlamını yitirmesine yol açar. Davut Peygamber bizi uyarıyor: “Aranızda yabancı ilah olmasın, Başka bir ilaha tapmayın!” Bu dünyanın egemeni şeytan, yasaklı meyveyi sunma tuzağını kurduğunda şöyle demişti: “Çünkü Tanrı biliyor ki, o ağacın meyvesini yediğinizde gözleriniz açılacak, iyiyle kötüyü bilerek Tanrı gibi olacaksınız” (Yaratılış 3:5). Tanrı’nın sözü, yabancı ilahlardan uzak durmanın yanı sıra, şeytan tarafından bizlere sunulan ve gözlerimizi kamaştıran ruhani putlardan uzak durmayı öğütlüyor. Bizler benzer durumlarda uyanık olmaya davet edilirken, Tanrı’nın emrine itaat ederek, ailesine ve çevresindekilere “Yabancı ilahlarınızı atın, kendinizi arındırıp giysilerinizi değiştirin” (Yaratılış 35:2) diyen Yakup’un bilgeliğini örnek alalım. Dünyaya bağlanmış bencil bir yaşam sürmenin bizlere ne kazandıracağını düşünmek gerek. Dünya, beden, şeytan bizle nasıl bir yarar sağlayabilir? Tanrı’nın yaratıcı kudreti karşısında onların yabancı ilahlar olarak kalacakları yadsınamaz. Rab İsa Mesih, bu doğrultuda önemli bir hatırlatmada bulunuyor: “İnsan bütün dünyayı kazanıp da canından olursa, bunun kendisine ne yararı olur?” (Matta 16:26) “Yaşam veren Ruh’tur. Beden bir yarar sağlamaz.”( Yuhanna 6:64) “Bu dünyanın egemeninin üzerimde hiçbir yetkisi yoktur”(Yuhanna 14:30). Eski Ahit’te, Süleyman’ın meselini hatırlıyoruz: “Her şey boş, bomboş, bomboş!” (Vaiz 1:2). Dünyaya ve geçici değerlere sığınarak bencil bir yaşam sürenler için Kutsal Kitap’ın bu sözleri yerinde bir uyarı niteliğinde olup, Tanrı iradesinden ve önderliğinden, Tanrı sevgisinin meyvelerinden yoksun işlerin boş ve anlamsız olduklarını hatırlatmakta.

Yeni Yıl arifesinde yaşamımızın doğrultusu hakkında düşünmenin bilgelik olacağı malumdur. Bu yılın Tüm Dünya Ermenileri Katolikosu Karekin II. Hazretleri tarafından “Gençlik Yılı” olarak ilan edilmesini göz önünde bulundurarak, pederane öğütlerimizi özellikle genç nesle yöneltiyoruz.

Ermeni Kilisesi’nin sevgili evlatları,

Gençlik coşkusu ve şevkiyle çalışırken, bilgece davranarak günlük yaşamınızı ebedi ve yaşayan Tanrı varlığıyla taçlandırın. Yaşamınızı Tanrı’nın Sözü ile geliştirin. Tanrı Sözü’ne iman, ümit ve sevgiyle sarılın. Unutmayın! Tanrı’ya olan sevgimizin insani zaaflarımıza gem vurduğunu hatırlayın. Genç ve dinamik yaşamınızın, puta dönüşmesine engel olun. Kutsal Kitap’ın sözüne kulak verelim: “Yavrularım, kendinizi putlardan koruyun” (1. Yuhanna 5:21). Cemaatiniz ve kilisenizin manevi değerleriyle ilgilenin. Çoğu zaman modernlik kabul edilen vurdumduymazlık hastalığı sonucu, tüm bu değerlerin, anlamlarını yitirmelerine izin vermeyin. Cemaatinizin manevi, ruhani ve kültürel değerlerini gözden çıkarmadan, her zaman yenilenin ve bilgiyle donanın. Kutsal geleneklerinizin değerleriyle bereketlenin. Aidiyetiniz kutsal değerlerine her zaman sadık kalın.

Yeni Yıl’a yaklaştığımız bu günlerde, Tanrı’ya dua ederek iyi dileklerimizi sunarken, Emekli Patrik Mesrob II. Hazretleri’ni de hatırlıyoruz. Yeni Yıl vesilesiyle tüm ruhanilerimizi ve cemaatimizin tüm fertlerini sevgiyle selamlar, her birine Tanrı’nın lütuflarıyla donanmış sağlık ve esenlik dolu günler dileriz.

Tanrı’nın lütfu, sevgisi ve kutsayan gücü bizimle olsun. Amen.

BAŞEPİSKOPOS KAREKİN BEKÇİYAN
PATRİKLİK KAYMAKAMI