PATRİKLİK MAKAMI HEHEM’E KATILDI

Kategori: Cismani,Dini,Kilise

Ermeni Kilisesi Evrensel Gençlik Kuruluşu (HEHEM) tarafından bu yıl 4-8 Temmuz 2018 tarihleri arasında Ermenistan-Dzaghgatsor’da tüm Ermeni gençleri için bir toplantı gerçekleştirilmekte. Toplantının teması ise “Vatan’a ve S. Eçmiyadzin’e doğru”.

Bu toplantıya Patrik Genel Vekili Başepiskopos Aram Ateşyan’ın talimatları doğrultusunda Rahip Mağakya Beskisizyan, Sirunig Jbid Vartanoğlu ve Paralimpik yüzücü Karin Öcal katımakta. Katılımcılar 4 Temmuz 2018, Çarşamba Ermenistan’a hareket ettiler.

HEHEM 11

HEHEM Ermeni gençleri toplantısı 4 Temmuz 2018 tarihinde Katolikos Karekin II Hazretleri’nin takdis konuşmalarıyla Ana Taht Surp Eçmiyadzin’de açıldı. Bu toplantıya 20’den fazla ülkeden yaklaşık 400 kilise ile yakın ilişki içinde bulunan genç katılımcılar bekleniyor.

HEHEM2

Toplantı Ana Taht Eçmiyadzin’e doğru yürüyüşüyle başladı. Burada Katolikos Karekin II Hazretleri ile buluşan gençler Katolikos Hazretleri’ni Katolikosluk İlahisi ile karşıladılar.

HEHEM3

HEHEM ruhani gözetmeni ise A.B.D. Batı Yakası Ermenileri Ruhani önderi Başepiskopos Hovnan Derderyan.

İstanbullu katılımcılar 9 Temmuz 2018 Pazartesi günü yurda dönecekler.