PATRİKLİK MAKAMININ DÖRT RUHBAN ADAYI DİYAKOS TAKDİS EDİLDİ

Kategori: Kilise

sargavak 39 Ocak 2014, Perşembe sabahı Galata S. Krikor Lusavoriç Kilisesi’nde gerçekleşen ayinlerle patriklik makamının dört ruhban adayı Ast diyakoslar Mikael Donikyan, Ayk Mürzoğlu, Haçik Ohanyan ve Arman Buldukoğlu diyakos (sargavak) takdis edildiler. Ayinleri Patrik Genel Vekili Başepiskopos Aram Ateşyan yönetirken, Surp Badarak’ı Peder Zohrab Civanyan sundu. İlahiler ise Kd. Peder Krikor Damadyan önderliğinde din görevlileri tarafından söylendi.

Ayin esnasında, kiliseye sunma görevini üstlenen Peder Drtad Uzunyan, adaylar hakkında tanıklık ederek, kilise adına adayların diyakos takdis edilmesini diledi. Başepiskopos Aram Patrikliğimiz dört ruhban adayını diyakos takdis etti ve İsa Mesih’in boyunduruğunu temsil eden urarları omuzlarına koydu. Ayin sonunda Başepiskopos Aram, yeni takdis edilmiş diyakonları kutsadı.

sargavak 2sargavak 1Başepikopos Aram daha sonra vaaz etti ve “Geçtiğimiz iki yılda, Patrikliğimize bağlı 6 ruhbanı kaybettik. Din adamlarının vefatına ne kadar üzülüyorsak, kilisenin yeni hizmetkârlar kazanmasına da bir o kadar seviniyoruz. Bugün, Patriklik Makamı’nın dört ruhban adayı, diyakos takdis edildi. Kısa bir süre sonra, 23 Ocakta, Diyakos Mikael Donikyan rahip, Diyakoslar Ayk Mürzoğlu ve Haçik Ohanyan da peder takdis edilecekler. Onların bu kutsal göreve nail olarak Kutsal Kilise’mize hizmet edebilmeleri için dua edelim” dedi.

Daha sonra takdis edilen diyakoslara yönelik konuşan Başepiskopos Aram “Sizler bugün diyakos takdis edildiniz. Bu kutsal görevin sorumluluklarını iyi bilin. Sizler, insanları hoşnut etmek için değil Tanrı’yı hoşnut etmek için hizmet edeceksiniz. Bazen eleştirilere maruz kalacaksınız. Ama bilin ki hizmet etmek, beraberinde zorluğu da getirebilir. Fakat zorluklar beraberinde sabrı, sabır da direnme gücünü beraberinde getirecektir. Bununla beraber, Kilise sizlerden mütevazı olmanızı bekliyor. Hepinizi tebrik ediyor, Tanrı’nın bereketlerine nail olmanızı diliyorum” dedi.

Törenlerden sonra Kilisenin Hovhannes Golod salonunda bir sevgi sofrası düzenlendi. Takdis edilen diyakoslar adına söz alan Diyakos Ayk Mürzoğlu, kendilerini bu kutsal vazifeye uygun gören Patrik Genel Vekili Başepikopos Aram Ateşyan’a ve Ruhani Meclis üyelerine teşekkür etti. Ruhbanlığa adaylar olarak, Kutsal Kilise’nin ve Patriklik Makamı’nın bekası için çalışacaklarını belirtti. Patrik Genel Vekili ise takdis edilen diyakosları bir kez daha tebrik etti ve S. Krikor Lusavoriç Kilisesi yöneticileri ile kadınlar koluna, hazırlanan sevgi sofrası için teşekkür etti.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10