RAHİP ŞINORHK İLK SURP BADARAK’INI SUNDU

Kategori: Kilise

hayr sihnork (2)Rahip Şınorhk Donikyan, ilk Surp Badarak’ını, 01 Mart 2014, Cumartesi, Gedikpaşa S. Hovhannes Kilisesi’nde sundu.

Episkopos Sahak Maşalyan’ın riyaset ettiği törenlerde, Patrikliğimiz ruhbanları ve din görevlileri de hazır bulundular. Törenlere katılmak üzere çok sayıda inanan, S. Hovhannes Kilisesi’ne gelmişti. S. Badarak ilahileri Kevork Çağlıçubukçu yönetimindeki Zıvartnots Korosu üyeleri tarafından seslendirildi.

hayr sihnork (1)

karoz sahak srpazan“Hayr Mer”’den önce vaaz eden Episkopos Sahak,  “Benden yana olmayan bana karşıdır. Benimle birlikte toplamayan dağıtıyor demektir.” (Matta 12:30) ayetini yorumladı. Episkopos Sahak, Krisdos ile yürümenin önemini vurgulayarak “Yaşantımızın odak noktasında Krisdos bulunmalıdır. Dünyevi hayata takılarak, zenginliğimizi sadece kendimiz için kullanırsak, göksel krallıkta bizlere vaat edilen zenginlikten mahrum kalacağız. Mezarlıkları ziyaret edin ve orada yatanlara sorun, acaba yanlarında ne götürdüler? Sadece başkalarına verdiklerini götürdüler. Hepimize maddi veya manevi zenginlikler sunulmuştur. Önemli olan bu zenginlerden başkalarına da pay çıkartmaktır. Bu Krisdos’un öğretisidir. Her kim ki bu öğretiye itaat ederse, doğal olarak Krisdos’un öğrencisi olacaktır.” dedi.

Episkopos Sahak daha sonra Rahip Şınorhk’u halka tanıttı ve “Dünya üzerinde, kilise benzeri 2000 yıldır var olan başka bir yapı daha yoktur”. Kilise, imanlılar var oldukça ve onların içinden kiliseye hizmet eden hizmetkârlar çıktıkça, var olmaya devam edecektir. Bu hizmetkârlardan biri, yaşantısın büyün bir kısmı kilisede geçmiş Rahip Şınorhk oldu. Çoklar tarafından Ermeni Kilisesi geleneklerinin titiz koruyucusu Şafak Mikayel olarak tanındı. 40 gün önce rahip takdis edilerek Şınorhk adını aldı. O’nun, layıkıyla hizmet edebilmesi için, hep birlikte dua edelim” dedi.

Episkopos Sahak son olarak Rahip Şınorhk’a öğütler vererek “Sevgili Hayr Surp, kendi arzunla zor bir hayatı seçerek rahip takdis edildin. Eğer Krisdos’un yolundan ayrılmazsan, O senin kurtarıcın ve koruyucun olacaktır. Eğer O’na güvenirsen, O seni yalnız bırakmayacak. Bundan sonra bu halk senin ailen olacak.” dedi.

Törenden sonra “hokehankist” duaları okundu. Daha sonra, Rahip Şınorhk, şifa duaları okudu.

kilise

Tören sonunda, kilise salonunda Rahip Şınorhk onuruna sevgi sofrası verildi. Sofrada Kilise Vakfı Yönetim Kurulu başkanı Harutyun Şanlı, Kd. Peder Krikor Damadyan, Üstrahip Yeğişe Uçkunyan ve Rahip Şınorhk söz aldılar. Harutyun Şanlı, yaptığı konuşmada Gedikpaşa ailesinden bir üyenin din adamı olmasından duyduğu memnuniyeti belirtti. Rahip Şınorhk, kilisede görev yaptığı müddetçe, hem yöneticilerin hem koro elemanlarının sevgisini kazanmıştı. İlk S. Badarak’ını bu kilisede yapmasını, bu nedenle arzulamışlardı. Kendisini tebrik edip başarılarının devamını diledi. Kd. Peder Krikor, kilisedeki yoğun kalabalığı görerek, törenleri S. Zadig arifesine benzetti. Takdis edilen her din adamı ile hem kendilerinin hem de halkın, ruhani bir coşku yaşadığını belirtti. Üstrahip Yeğişe yaptığı konuşmada, Kumkapı S. Asdvadzadzin Kilise’sindeki görevi döneminde, Rahip Şınorhk ile olan hatıralarını paylaştı. Rahip Şınorhk, Bezciyan Derneği Yönetim Kurulu başkanlığı görevini üstlenmişti. Kumkapı gençlerinin Mikayel’i nasıl sevdiğine ve saydığına tanıklık etmişti. Daha sonra Rahip Şınorhk sahneye çıktı ve bir teşekkür konuşması yaptı. Hazırlanmasında, takdis olmasında, inziva döneminde, ilk S. Badarakı’nda kendisine emeği geçen herkese teşekkür etti. Müteveffa Patrik Şınorhk Hazretleri’nin yıllar önce söylediği bir sözü hatırlattı. Müteveffa Patrik, geleceği görürcesine, küçük Mikayel için “Bu çocuğa iyi bakın, o ileride din görevlisi olacak” demişti. Kendisini rahip takdis eden Başepiskopos Aram’a ve üzerinde büyük emeği olan, Patriklik Makamı’nın en kıdemli din adamlarından Kd. Peder Müron Ayvazan’a da teşekkür etti. Soğumuş kalpleri ısıtmak için, her din adamının kalbinde Kutsal Kitap’ın taht kurması gerektiğini vurguladı. Sözlerinin sonunda, Ermenice’yi çok iyi bilmemelerine rağmen, çocuklarını kiliseye hizmet etmeye teşvik eden ailesine teşekkür etti. Görevini layıkıyla yerine getirebilmesi için, inananların dua etmelerini diledi.

Kapanış konuşmasını yapan Episkopos Sahak, Rahip Şınorhk’u bir kez daha tebrik etti ve Kumkapıda yaşayan Sasunlu cemaatimiz üyelerinin hazırladığı Khaçı O’na takdim etti. Yemek, birlikte söylenen “Hayr Mer” ile son buldu.