RUHANİ MECLİS BİLDİRİSİ

Kategori: Bülten,Cemaat,Cismani

Ruhani Meclis, 9 Mart 2019, Cumartesi, saat 23.00’te, Patrikhane’de, Patriklik Genel Vekili Başepiskopos Aram Ateşyan’ın riyasetinde toplandı.

Başepiskopos Aram’ın daveti ile olağanüstü oturuma ayinlerden sorumlu Başrahip Tatul Anuşyan da katıldı.

  1. Gündeme geçmeden önce, Başepiskopos Aram, Müteveffa Patrik Mesrob II. Hazretleri’nin ruhunun esenliği için dua etti.
  2. Ruhani Meclis üyeleri Müteveffa Patriğimiz’in vefatı hakkındaki bilgileri üzüntüyle öğrendiler.
  3. Müteveffa Patrik Mesrob II. Hazretleri’nin son takdis ve uğurlama töreninin kusursuz ve Merhum’a layık bir şekilde yapılabilmesi için bir tertip komisyonu kurulması kararlaştırıldı.
  4. Son takdis ve uğurlama töreninin 17 Mart 2019, Pazar sabahı, Kutsal Sunu (Surp Badarak) töreni sırasında, Surp Asdvadzadzin Patriklik Katedrali’nde yapılması kararlaştırıldı.

Gerekli bilgiler Patriklik Makamı tarafından bildirilecektir.

Tanrı, Müteveffa Patrik Mesrob II. Hazretleri’nin ruhunu aydınlatsın ve Kilisesi’ni sonsuza dek korusun.

RUHANİ MECLİS DİVANI