Ruhani Meclis

ruhani-meclis

Patrik
Mesrob II Hazretleri

Patrik Genel Vekili
Başepiskopos Aram Ateşyan

Başkanlar
I. Episkopos Sahak Maşalıyan
II. Üstrahip Yeğişe Uçkunyan

Yazmanlar
I. Peder Drtad Uzunyan
II. Kd. Peder Antreas Hagopyan

Üyeler
Başrahip Zakeos Ohanyan
Kd. Peder Müron Ayvazyan
Kd. Peder Krikor Damatyan
Kd. Peder Diran Reisyan
Peder Yeğya Kervancıyan