2019 GRONAGAN JOGHOV NOR GAZMRUHANİ MECLİS

Patrik
Sahak II Hazretleri

Başkanlar
I. Başrahip Tatul Anuşyan
II. Kd. Peder Krikor Damadyan

Yazmanlar
I. Kd. Peder Goryun Fenerciyan
II. Peder Şirvan Mürzyan

Üyeler
Başrahip Zakeos Ohanyan
Rahip Şnorhk Donigyan
Kd. Peder Drtad Uzunyan
Peder Zaven Bıçakcıyan
Peder Zakar Koparyan