Ruhani Meclis

Emekli Patrik
Mesrob II Hazretleri

Patriklik Kaymakamı
Başepiskopos Karekin Bekçiyan

Başkanlar
I. Episkopos Sahak Maşalıyan
II. Üstrahip Yeğişe Uçkunyan

Yazmanlar
I. Peder Drtad Uzunyan
II. Kd. Peder Antreas Hagopyan

Üyeler
Başrahip Zakeos Ohanyan
Üstrahip Zadik Babigyan
Kd. Peder Krikor Damatyan
Kd. Peder Diran Reisyan
Kd. Peder Goryun Fenerciyan