Ruhani Meclis

Patrik
Mesrob II Hazretleri

Patrik Genel Vekili
Başepiskopos Aram Ateşyan

Başkanlar

I. Episkopos Sahak Maşalıyan
II. Üstrahip Yeğişe Uçkunyan

Yazmanlar
I. Peder Drtad Uzunyan
II. Kd. Peder Antreas Hagopyan

Üyeler
Başrahip Zakeos Ohanyan
Üstrahip Zadik Babigyan
Kd. Peder Krikor Damatyan
Kd. Peder Diran Reisyan
Kd. Peder Goryun Fenerciyan