S. SAHAK – MESROB KOROSU YILLIK KUTLAMALARI’NDA ASTDİYAKON VE OKUYUCU TAKDİSLERİ

Kategori: Kilise

gisasargavak 2tbirYeşilköy S. Sahak – Mesrob Korosu’nun yıllık kutlamaları 25 Mayıs 2014, Pazar, Patrik Genel Vekili Başepiskopos Aram Ateşyan’ın riyasetinde gerçekleşti. Törenlerde, Ruhani Kurul’un kararı ile astdiyakon (gisasargavak) ve okuyucu (tbir) takdisleri gerçekleşti.

S. Badarak’ı Kd. Peder Antreas Hagopyan sundu. Törenlerde kilise din görevlisi Peder Drtad Uzunyan da hazır bulundu. S. Badarak ilahileri S. Sahak-Mesrob Korosu üyeleri tarafından seslendirildi.

gisasargavakHayr Mer’den önce, Başepiskopos Aram Ateşyan, S. Sahak – Mesrob Korosu üyeleri Yetkili Okuyucular Sevan Kıran, Sevan Arapoğlu ve Ateş Mazman’ı astdiyakon,  S. Sahak-Mesrob Korosu’ndan Garabed Gügüş’ü, Koğtan Korosu’ndan Mikael Aprahamyan’ı, Yenikapı Kilisesi’nden Sevan İç’i ve Sahakyan Korosu’ndan Şant Çevik’i okuyucu takdis etti. Kiliseye sunma görevini Peder Drtad Uzunyan üstlendi.

Törenden sonra okunan “Hokehankisd” dualarıyla, kilisenin Rab’de uyuyan koro reisleri ve üyeleri anıldı.