S. VORTVOTS VORODMANTS KİLİSESİ’NDE MİÇİNK AYİNİ

Kategori: Kilise

micinkBüyük Oruç döneminde gelenekselleşen Miçink Ayini 26 Mart 2014, Çarşamba, saat 16.00’da, S. Vortvots Vorodmants Kilise’sinde, Patriklik Genel Vekili Başepiskopos Aram Ateşyan riyasetinde gerçekleşti. Törende, Patrikliğimize bağlı ruhaniler hazır bulundular.

Törende hazır bulunanlar, Esenlik Töreni dualarıyla, Büyük Oruç döneminin yarılanmasına eriştirdiği için Tanrı’ya şükrederken, bu döneminin kalan yarısının da tamamlanmasıyla, Kutsal Diriliş Yortusu’na layığıyla hazırlanabilmek için dua ettiler.

micink 2

Ayin sonunda tüm ruhaniler “Der Voğormiya” ilahisini okudular. Miçink’e adanan bu ayin, her beraber söylenen “Hayr Mer” duası ile son buldu.

Ruhaniler, daha sonra, Kilise’nin yanında bulunan salonda, Kilise Yönetim Kurulu ve Kadınlar kolunun ortak çalışması ile hazırlanan sevgi sofrası etrafında buluştular.