Sahak-Mesrob Korosu / Surp Stepanos Kilisesi, Yeşilköy

Gözetmen: Peder Goryun Fenerciyan
Baş Muganni: Diyakon Berç Yeramyan

Yeşilköy Surp Isdepanos Kilisesi’nin korosudur. Yeğya Gümüşyan’ın girişimleriyle 1924’te Yeşilköy’de Sahak-Mesrop ismiyle bir koro kurulur. Koro’nun şefi ise Prof. Edgar Manas olur. Koro Kutsal Sunu (S. Badarak) İlahileri’ni Yegmalyan olarak seslendirir. 1928 yılında aynı isim ile tekrar kurulur, fakat bu dönem de fazla sürmez. Bugünkü koro 1936 yılında kurulmuş olup günümüze kadar çalışmalarına devam etmektedir. Khaçig Sucuyan’ın şef olduğu koro Kutsal Sunu (S. Badarak) İlahileri’ni Gomidasyan olarak seslendirmiştir.

Günümüzde ise Yetkili Okuyucu Sevan Arapyan önderliğinde çalışmalarına devam ederken, Kutsal Sunu (S. Badarak) İlahileri’ni Gomidasyan olarak seslendirmeye devam etmektedir.