SAMATYA SURP KEVORK KİLİSESİ VAKFI YÖNETİCİLERİNİN ZİYARETİ

Kategori: Cemaat,Kilise

Samatya Yonetim

Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri, 15 Eylül 2020, Salı, Patrikhane’de, Peder Zohrab Civanyan ve Başkan Yesayi Demir önderliğindeki Samatya Surp Kevork Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Ziyaretçiler 27 Eylül 2020, Pazar, yapılacak dini törenlere riyaset etmesi için Patrik Hazretleri’ni davet ettiler. Yöneticiler, bu yıl pandemi sürecini göz önünde bulundurarak, sadece dini törenlerle yetineceklerini ve akabinde sevgi sofrası düzenlemeyeceklerini bildirdiler. Sohbet esnasında, kilisede ve okulda yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler sundular.

Patrik Hazretleri, ziyaretçileri selamladıktan sonra, geçmişte Samatya Kilisesi’nde ve Sahakyan Okulu’nda vazife almış olması münasebetiyle, Samatya Ailesi’nin faaliyetlerini her zaman yakından takip ettiğini belirtti. Yönetim Kurulu’nun göğüslediği maddi zorlukları yakinen gözlemlediğini belirtirken, Coronavirüs sonrasında ekonomik sorunların etkilerinin cemaatimiz içerisinde de hissedilir olmaya başladığını vurguladı. Bununla birlikte, okulun bekası için büyük bir çabayla çalışan yöneticileri takdir etti ve onların çalışmalarının inancın ve ümidin tezahürü olduğunu belirtti. Patrik Hazretleri, ziyaretçileri takdis ederek, cemaat yararına yürüttükleri çalışmalarda kendilerine başarılar diledi.